« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
หน้าหลัก >> เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อปม.

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อปม.
แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ของกรมประชาสัมพันธ์ (02/10/2012)
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2543 (16/11/2010)
download 440
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัว อปม. พ.ศ. 2543 (16/11/2010)
download 287

หน้า : [1]

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖