ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
รองวิษณุฯ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เตรียมสื่อสาร ๘ เรื่องสำคัญ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานสื่อสารทิศทางเดียวกัน

วันที่ 11 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อกระชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

รองวิษณุฯ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ   

เตรียมสื่อสาร ๘ เรื่องสำคัญ

พร้อมกำชับทุกหน่วยงานสื่อสารทิศทางเดียวกัน


วันนี้ (๑๑ พ.ย. ๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินหน้าประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อเตรียมวางแผนสื่อสาร ๘ เรื่องสำคัญในปี ๖๔ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานฯ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเลขานุการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ผลประเมินการรับรู้และความเข้าใจและข้อเสนอของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารสำคัญ จำนวน ๑๑ เรื่อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลและเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้กำหนดเรื่องสื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จำนวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ๑) พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ๒) สังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ๓) มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ๔) รับมือภัยแล้งและอุทกภัย ๕) บริหารจัดการฝุ่น PM ๒.๕ ๖) สังคมสูงวัย ๗) ยุติธรรมเท่าเทียม และ ๘) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช. จำนวน ๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมทั้ง หารือแนวทางจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งจะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์แห่งชาติอย่างต่อเนื่องอีกด้วยขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด