ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และงานเลี้ยงเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
และงานเลี้ยงเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

          กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และงานเลี้ยงเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ขึ้น ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

          ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การนำเสนอผลงานที่ชนะการประกวดสารคดีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล "รวมไทยสร้างชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล การบรรยายเรื่อง PR อย่างไรให้เข้าใจง่าย ๆ โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ การแสดงดนตรีโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ การนำเสนอภารกิจและผลงานกรมประชาสัมพันธ์แก่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการพลเรือนตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๒ รวมถึงรางวัลข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีการกล่าวอำนวยพร ให้โอวาท ข้อคิด และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตโดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี