ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔

วันที่ 10 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ
หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔

  
    พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูและแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
    โดยมีนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้ากรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธี ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
    ข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการที่โอนมารับราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด กรมประชาสัมพันธ์จึงจัดพิธีประดับอินทรธนูให้แก่ผู้ผ่านการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ "รุ่นที่ ๒๔ เพื่อเป็นเกียรติยศและขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการจำนวน ๔๓ คน