ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" รุ่นที่ ๘

วันที่ 22 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
"ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" รุ่นที่ ๘

       สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" รุ่นที่ ๘ ขึ้น โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีปิด และร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ คน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์