ข่าวประชาสัมพันธ์
การบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์ของคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ และคณาจารย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 98 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

การบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ของคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ และคณาจารย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 98
ประจำปีการศึกษา 2563      

          การบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์ของคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ และคณาจารย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 98 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีนางพิชญา  เมืองเนาว์  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์