« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
สารพันบทความ
๕ ป. ๑ ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 เม.ย. 2556 )
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
 
           นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกถือว่าเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ โดยล่าสุด สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ประเมินสถานการณ์ว่าปีนี้โรคไข้เลือดออกจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา จากรายงานพบว่า จำนวนผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รวม ๑๑,๕๖๕ ราย เฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ กว่าราย และมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๔ ราย ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการระบาดของโรคไข้เลือดออกคือ ฝนที่ตกเป็นช่วง ๆ ถือเป็นการเติมน้ำในภาชนะที่อาจมีไข่ยุงลายสะสมอยู่ตามขอบภาชนะจำนวนมาก ประกอบกับสภาพที่อากาศในหน้าแล้ง ทำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมกักเก็บน้ำในภาชนะ โดยภาชนะไม่มีฝาปิดมิดชิด ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น
          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้แนะนำวิธีกำจัดยุงลาย ด้วยการใช้วิธี ๕ ป. ๑ ข.อย่างจริงจังสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย และห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างถาวร ประกอบด้วย
          ๑. ปิดภาชนะ น้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตัดใช้น้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
          ๒. เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุก ๗ วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
          ๓. ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่
          ๔. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย และ  
          ๕. ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
          ส่วน ๑ ข. ได้แก่ ขัดไข่ยุงลาย เนื่องจากยุงลายจะไข่เหนือระดับน้ำประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตร เมื่อมีน้ำมาเติมเต็มจนท่วมหลังไข่จะฟักตัวเป็นลูกน้ำ แต่หากไม่มีน้ำมาเติมจนท่วมจะแห้งติดผนังภาชนะเป็นเวลานานเป็นปี และเมื่อมีน้ำมาท่วมอีกเมื่อใด ไข่ยุงลายพร้อมจะแตกตัวเป็นลูกน้ำได้ภายในเวลา ๓๐ นาที ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขัดไข่ยุงลาย โดยใช้ใยขัดล้างหรือใช้แปรงชนิดนุ่มขัดล้าง และควรทิ้งน้ำที่ขัดล้างลงบนพื้นดิน เพื่อให้ไข่ยุงลายแห้งตาย ไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำซึ่งอาจจะเป็นแหล่งน้ำนิ่ง จะทำให้ไข่บางส่วนรอดชีวิต และเจริญเติบโตเป็นลูกน้ำและยุงลายได้อีก กลายเป็นวัฏจักรที่ไม่จบสิ้นจนขยายพันธุ์ได้ตลอดไป.
 
-------------------------------

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖