นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะองค์การ กปส. ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิด การประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์สู่ระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 - 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
  นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ (ผอ.กพร.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) กปส. หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
     
    1     2  
บุคลากร กพร. ยินดีต้อนรับ นางวาสนา เชิญขวัญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ (07/10/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ สู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15/09/2563)
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (09/10/2561)
ประกาศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (09/10/2561)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/06/2561)
อ่านทั้งหมด     
การพัฒนาระบบราชการ กปส. เรื่อง ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงาน โดยใช้เครื่องมือ PMQA 4.0 หมวด 6 เรียน ผอ.สำนัก/กอง ,ผชช. และ ประชาสัมพันธ์ 76 จังหวัด (17/02/2564)
การดำเนินการภายหลังการยุติการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายที่ 2 เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (เรียน ผอ.สพท. ผอ.สวท. ผอ.สปข.1-7 ผอ.กกจ. ผอ.สนผ. ผอ.กคล. และ อกร.) (16/02/2564)
แจ้งเวียนมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ ผอ.สปข.1-8 (14/01/2564)
แจ้งเวียนขอซักซ้อมความเข้าใจการส่งข้อมูลการประเมินสถานะองค์การในการเป็นราชการ 4.0 (แบบฟอร์มที่ 3)(แก้ไข) เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สนข., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., ผอ.สพท., ผอ.กกจ., ผอ.สนผ., ลนก., ผอ.สปช.,ผอ.สปข. 1 – 8 และประชาสัมพันธ์ 76 จังหวัด (14/01/2564)
แจ้งเวียนขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยด้านส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 เรียน ผอ.สปข.1-2, ผอ.สปข.4-8, ปชส.ผู้แทนภาค 2-3 และ ปชส.ผู้แทนภาค 5-8 (11/01/2564)
อ่านทั้งหมด     
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์
ค้นหาขั้นสูง
E-Book
Search:
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร / แก้ไข ยกเลิก
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
 
« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
Knowledge Management
ราชการโปร่งใส กรมประชาสัมพันธ์
Intranet prd
สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
facebook กพร.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์