ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
ประชุมเตรียมการโครงการจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อกระชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการโครงการจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์

  
    พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พร้อมทั้งมีการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการบรรยายสรุป เรื่อง "วางโครงร่าง สร้างอนาคต...กรมประชาสัมพันธ์” ให้แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓