ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ 23 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  

  กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ โดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป