นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวีระนุช สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 15 ต.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวีระนุช สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔