นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
พบปะพูดคุยแนวแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการใหม่ (รุ่นที่ 24) และนำคณะผู้เข้าอบรมฯ เข้าศึกษาดูงานของหน่วยงาน

วันที่ 10 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางวีระนุช สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พบปะพูดคุยแนวแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพลเรือนสามัญ” รุ่นที่ ๒๔ ในช่วงกิจกรรมผู้บริหารแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และนำคณะผู้เข้ารับการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน่วยงาน เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.