นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ 23 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นางวีระนุช  สาริกบุตร  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรของหน่วยตรวจภายในเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์