นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ

วันที่ 13 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๐