นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ร่วมกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒" ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ 11 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวีระนุช สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมเดินขบวนแห่นางนพมาศ จากบริเวณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังบริเวณสระน้ำกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อลอยกระทงร่วมกัน