หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไผ่ตัน (24/02/2021)
งาน 25 ปี เพื่อนพึง (ภาฯ) ประจำปี 2563 (01/12/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (01/12/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เสวนาทางวิชาการด้านกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (21/08/2020)
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (17/08/2020)
การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 50 ในช่วงเดือน มิถุนายนและ เดือน กรกฎาคม 2563 (17/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" (13/07/2020)
อากาศยานพระราชทาน (09/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยสำหรับเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19 ) จำนวน ๑๓ คัน (08/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์ของคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ และคณาจารย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 98 ประจำปีการศึกษา 2563 (08/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (03/07/2020)
ความรู้ทางกฎหมาย ตำรวจหรือข้าราชการที่นำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวนั้นถือได้ว่ากระทำความผิดตามมาตรา151ป.อาญา ซึ่งถือว่ามีโทษหนักทีเดียว!! (01/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ความรู้ทางกฎหมาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอน "โทษหนัก ลักทรัพย์ รถค่ำ" (01/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
65 ปี วันโทรทัศน์ไทย 24 มิถุนายน 2563 (24/06/2020)
ย้อนรำลึก 65 ปี แห่งการออกอากาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโทรทัศน์ไทย “24 มิถุนายน วันโทรทัศน์ไทย” (22/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สิริราชโมเดล อ.แม่ทะ ต้นแบบความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยการนำน้ำขุมเหมืองมาใช้ประโยชน์ (22/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (22/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
28 มิถุนายน 2563 ครบรอบ 88 ปี วันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี (22/06/2020)
Van Gogh. Life and Art มัลติมีเดียอาร์ตแห่งชีวิต (18/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เขื่อนลำปาว เริ่มส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ให้เร็วขึ้น จาก 1 มิ.ย. เป็น 18 พ.ค. นี้ (18/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>