« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
หน้าหลัก >> วารสารกรม
วารสารกรม
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 259 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 (03/10/2019)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 258 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 (02/07/2019)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 257 เดือมกราคม-มีนาคม 2562 (08/03/2019)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 256 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 (04/12/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 255 ฉบับเดือนกันยายน 2561 (28/09/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 254 ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 (27/08/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 253 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 (25/07/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 252 ฉบับเดือน มิถุนายน 2561 (03/07/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 251 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561 (24/05/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 250 ฉบับเดือน เมษายน 2561 (20/04/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 249 ฉบับเดือน มีนาคม 2561 (05/04/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 248 ฉบับเดือน กุมถาพันธ์ 2561 (02/04/2018)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 247 เดือนกันยายน 2560 (06/12/2017)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 246 เดือนสิงหาคม 2560 (14/11/2017)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 245 เดือนกรกฎาคม 2560 (18/09/2017)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 244 เดือนมิถุนายน 2560 (05/09/2017)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 243 เดือนพฤษภาคม 2560 (28/08/2017)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 242 เดือนเมษายน 2560 (26/06/2017)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 241 เดือนมีนาคม 2560 (02/06/2017)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 240 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (22/05/2017)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖