« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี

วันที่ 13 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 2782 คน)
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา"ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
 
นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล บริบุญวงค์ นางสุวรรณี ฉายะรถี นางสาวอัจฉรา สำเภาเงิน และนางปราณี รักผึ้ง ร่วมงาน เสวนา "ประชาคมอาเซียน หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร” เป็นกิจกรรมหนึ่งเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนไทยสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดโดยกรมอาเซียน ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายชิบ จิตนิยมผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน ในภาคเช้า นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz)การจัดนิทรรศการเรื่องอาเซียนการจัดแสดงภาพวาดที่ชนะการประกวดในหัวข้อ "ประชาชนอาเซียนเพื่ออนาคตร่วมกัน” และในภาคบ่ายเป็นการจัดเสวนา
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
100%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖