« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
)
กระดานข่าว สพป.
 
          สปฉ. ขอความร่วมมือพวกพ้องน้องพี่ชาว สพป.ติดตามความก้าวหน้าการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน โดยให้เตรียมตัวส่งรายงานภายในวันพุธที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๕ โดย สปฉ. จะส่งบันทึกแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ น้องกุ้ง นรมน โทร ๑๖๑๒

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖