« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

วันที่ 30 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 3979 คน)
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
            กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จะจัดสัมมนาสื่อมวลชนกับประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน รวมทั้งให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ๓ เสาหลัก ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองความมั่นคง และด้านสังคมวัฒนธรรมเพื่อจะได้เสนอข่าวเชิงลึกและช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
          การสัมมนาสื่อมวลชนกับประชาคมอาเซียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเขาใหญ่ เดอ ชาโต โดยเชิญสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ฯลฯ จำนวน ๕๐ คน วิทยากรประกอบด้วยตัวแทนจาก ๓ เสาหลัก ได้แก่ ดร.อิทธิพล ดิษฐ์บรรจง อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ นางสาวปรัชญานี พราหมพันธ์ จากกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จากกระทรวงพาณิชย์ และดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล สื่อมวลชนอาวุโสประธานบริษัทไทยวิทัศน์ จำกัด
          ในการสัมมนาครั้งนี้จะพาไปเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี ๑ ใน ๕๔ โรงเรียนตามโครงการดังกล่าว ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียน ครู และประชาชน ซึ่งช่วยผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนในอีก ๔ ปีข้างหน้า
-----------------------------
ศศิวิมล บริบุญวงค์ / ข่าว
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN

  จำนวนคนโหวต 62 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
11%
  ให้ 2 คะแนน
 
3%
  ให้ 3 คะแนน
 
18%
  ให้ 4 คะแนน
 
10%
  ให้ 5 คะแนน
 
58%
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    พูด อะ ไร มัวๆ ๆ อ๊
    GM_Xshot [22/08/2012 - 12:44:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ในปี 2558 หรือนับจากนี้ไปถึงวันที่ 1 ม.ค.2558 ราว 3 ปี 9 เดือน เห็นพูดถึงแต่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ภาคแรงงาน การผลิต ซึ่งต่างกับโครงสร้างรากฐานของประเทศไทยที่เป็นเกษตรกรรม ชาวนา ชาวไร๋ และ พื้นที่การทำเกษตรกรรมที่กำลังจะถูกรุกล้ำจากการเคลื่อนของทุนนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก ยุโรปและอเมริกา และภายใน 10 ปีต่อจากนี้ถ้ารัฐฯยังไม่มีทิศทางต่อแผนระยะยาว 5-10 ปีแล้ว เชื่อว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาจะถ่ายไปสู่ภาคแรงงานและเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินไปเป้นของนักธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน
    ธ.ธรรมโพธิ์ดล [27/03/2012 - 17:11:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    good go inter
    kom [01/03/2012 - 11:12:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    136จ
    555 [27/02/2012 - 12:31:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    umhhhhhh
    potae [17/02/2012 - 18:41:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    fghfdx
    win [30/01/2012 - 19:06:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    ปี2015นี้ประชาคมอาเชียน รวมพม่าอยู่ด้วยไมครับ ? ทังหมดมีกี่ประเทศที่จะเป็นประชาคมอาเชียน ที่ไม่ต้องขอวีช่าเข้าออกประเทศ
    chai [13/01/2012 - 20:27:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    อยากอ่านอีก
    chai [13/01/2012 - 20:24:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    kj
    igjyho [04/01/2012 - 10:07:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    รี
    ลา [04/01/2012 - 09:50:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    lhgjpolhjp[o.
    tjuhhiu [04/01/2012 - 09:49:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    srg
    dhyde [23/09/2011 - 15:02:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    รัก
    อาตี๋ [20/09/2011 - 17:45:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ให้ข่าวได้ละเอียดดีมาก
  potchana Boonkhum
    พจนา บุญคุ้ม [19/08/2011 - 10:30:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    thank you
    get5555555555+ [18/08/2011 - 18:15:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    very good
    piyathida [06/08/2011 - 21:26:06]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖