« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ 20 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 2481 คน)
สำนักงาน ก.พ.
 
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓            
            เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓ ในหัวเรื่อง "วิวัฒน์ระบบข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม สุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
            โดยแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ CCC - ASEAN Community through Connectivity by Civil Service มีการนำเสนอนโยบาย รูปแบบ แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมกำลังคนภาครัฐเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของส่วนราชการให้มีความพร้อมต่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน โดยมีผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ข้าราชการ พนักงาน สื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจำนวน ๑,๐๐๐ คน
             นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการสานเสวนาเรื่อง"ข้าราชการไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมงานจากส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ "อาเซียน” การดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘
             สำนักงาน ก.พ. มีความมั่นใจว่า การร่วมมือกันของอาเซียนจะกลายเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อสายตาชาวโลก ท้ายที่สุดนี้ สำนักงาน ก.พ. ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของข้าราชการในการที่จะเดินไปพร้อมๆ กันเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
... .................................................................
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
13%
  ให้ 4 คะแนน
 
13%
  ให้ 5 คะแนน
 
75%
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    rg
    gvf [04/01/2012 - 09:17:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ประชาชนอย่างเราจะเตจรียมตัวยังไงดีน้า
    ฮะแน้ว [08/11/2011 - 20:14:42]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖