« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
รองปลัดแรงงานประชุมเช็คความพร้อมไทยก้าวสู่เสรีฝีมือแรงงานระดับอาเซียน

วันที่ 25 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 978 คน)
กระทรวงแรงงาน
 
รองปลัดแรงงานประชุมเช็คความพร้อมไทยก้าวสู่เสรีฝีมือแรงงานระดับอาเซียน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสัมมนาทางวิชาการ ด้านแรงงาน เกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีการเคลื่อนย้ายแรงงาน "ฝีมือ” เสรี – เช็คความพร้อมเครือข่ายภาคี กรณีที่ประเทศไทยจะเปิดเสรีด้านแรงงาน "ฝีมือ” ร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี 2558 !! นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงาน เกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีการเคลื่อนย้ายแรงงาน "ฝีมือ” เสรี (ASEAN Economic Community : AEC / FTA : Free Trade Area ) ซึ่งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) กำหนดไว้ในพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) ให้ปี 2558 สมาชิกอาเซียนทุกประเทศต้องเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน ตลอดจนมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยแนวทางการดำเนินงานใดๆ อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานมี "ฝีมือ” บริการ การลงทุน เงินทุนเสรี การเข้าสู่การเชื่อมต่ออาเซียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN) นโยบายภาษี การแข่งขัน สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่ การสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ การสร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย การจัดทำเอฟทีเอ (FTA : Free Trade Area: เขตการค้าเสรี) กับประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน "ฝีมือ” เสรี ใน 7 สาขาอาชีพ และสาขาอาชีพอื่นๆ จึงต้องมีการกำหนดการสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงานเกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงาน "ฝีมือ” เสรี ขึ้น โดยจะเชิญเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องทุกมิติมาร่วมในงานสัมมนานี้เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวงสัมมนาและหาข้อสรุปต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 นี้
*****************

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
33%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
33%
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    fygh
    jlkj [04/01/2012 - 10:14:40]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖