« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
ขอความร่วมมือตรวจสอบการเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน

วันที่ 24 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 978 คน)
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
เรียน  ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
 
          เนื่องด้วย  ขณะนี้  พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์  เจ้าภาพหลักโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน  ได้พบขอผิดพลาดในข้อมูลสปอตประชาคมอาเซียนบ้างตอน  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบข้อความสปอต  ดังนี้
 
           1. ข้อความ "2558 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน"  หากสปอตตอนใดใช้คำว่า "2558 เปิดประตูสู่อาเซียน"  ให้ยกเลิกการเผยแพร่  หรือทำการผลิตใหม่  เป็น "2558  เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน" 
           2. ข้อความ  "หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม"  เป็น  "หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม" แทน
      
          หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติ่มสอบถามได้ที่
          1. นางสาวกรรณิกา  ชีวภักดี   หมายเลขโทรศัพท์  02-6182323  ต่อ  2212, 2214
          2. ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล  บริบุญวงค์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-6182323 ต่อ 2212, 2214
 
                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ-แก้ไขโดยด่วน  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
                                                                                   (นางสาวกรรณิกา  ชีวภักดี)
                                                                หัวหน้าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    า่นสวาน้เ
    ืท้่า้า่ัีสาวน [19/03/2012 - 15:03:46]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖