« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)

วันที่ 24 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 2796 คน)
สำนักข่าวไทย
 
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
กรุงเทพฯ 22 มี.ค.- นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์พบหารือผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งนักธุรกิจในจังหวัด ภายใต้โครงการ AEC สัญจรในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความตื่นตัว สร้างกระแสให้คนตระหนัก และใช้ประโยชน์รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทั้งนี้ เท่าที่ได้รับฟังจากภาคเอกชนส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลการค้าในเชิงวิเคราะห์ เป็นรายสินค้า เช่น ข้าว เสื้อผ้า ยางพารา เป็นต้น เพื่อภาคเอกชนจะได้นำไปวิเคราะห์ตัดสินใจวางแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้แข่งขัน ในปี 2558 รวมทั้งขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัญจรมาเป็นระยะๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้คัดเลือกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเป็นเครือข่ายของกรมฯ ในการประสานงาน รับฟัง ประเด็น ปัญหา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ AEC/FTA ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดขอนแก่น นางศรีรัตน์ กล่าวต่อว่า โครงการ AEC สัญจร เป็นโครงการใหม่ ที่กรมฯ ต้องการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของจังหวัดและนักธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้วางนโยบายและถ่ายทอดต่อไป และเป็นไปตามนโยบายของนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศให้ประชาชนทุกภาคส่วน รับทราบ โดยโครงการฯ นี้ จะเน้นการสร้างเครือข่าย (AEC Network) กับภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ซึ่งจะเดินทางไปพบและหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็น ทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นหลายด้าน อาทิ จุดยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่บนเส้นทาง East-West Corridor ซึ่งเป็นจุดสำคัญสำหรับการทำโลจิสติกส์ และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและอื่นๆ ประกอบกับการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ที่จะเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนในอนาคต "ในปีนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้วางแผนว่าจะจัด AEC สัญจรไปยังภูมิภาคและองค์กรต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านการเจรจาและสร้างความเข้าใจความตกลงทาง การค้ากับ AEC ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการปรับตัวรองรับผลกระทบและใช้ประโยชน์จากความ ตกลงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแล้ว กรมฯ จะยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีทั้งระดับ ทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี ซึ่งความตกลงบางฉบับมีผลบังคับใช้ได้แล้วเช่น AFTA ATIGA และอาเซียนกับคู่เจรจา ให้ทุกภาคส่วนรับทราบ และมาใช้ประโยชน์จากข้อตกลง ภายใต้ อาเซียน และ FTA ต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เป็นต้น” นางศรีรัตน์ กล่าว ที่มา : สำนักข่าวไทย ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
20%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
60%
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    อยากรู้เรื่องอาเซี่ยนมากกว่านี่
    ิิิbird ลพบุรี [20/05/2012 - 16:29:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    การเดินสาย ไปทุกภาค
  ภาคเหนือ/ตะวันตก โฟกัส พม่า
  ภาคอีสาน โฟกัส ลาว กัมพูชา เวียดนาม
  ภาคใต้ โฟกัส มาเล อินโด สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปินส์
    ปราณีต โชติกีรติเวช [14/06/2011 - 22:54:14]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖