« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
ติดต่อเรา

)
 
จัดทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
 
- บุญตา  ด่านมงคล
  โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๖-๒๗ 
  โทรสาร ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๖๘
 
บทความการประชาสัมพันธ์ 

- ชัชพร  ศฤงคารจินดา 
  โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๖-๒๗
  โทรสาร ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๖๘
 
นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย

- รุ่งนภา  นรารัตน์กุล
  โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔, ๑๖๐๖-๐๗
  โทรสาร ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๕๖

ทำเนียบสื่อมวลชน

- ทิฆัมพร  บุญมาก 
  โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๖-๒๗
  โทรสาร ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๖๘  
 
กอง บก.วารสารกรมประชาสัมพันธ์
 
- โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๒-๒๓
  โทรสาร ๐๒ ๖๑๘ ๓๖๑๗
  E-mail address : prdgournal@prd.go.th

บริการคลังภาพและเสียงกรมประชาสัมพันธ์

-  อัจฉรา  สำเภาเงิน
   โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๒๒๑๒. ๒๒๑๔ 
   โทรสาร ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๒๒๑๓  http://av.prd.go.th 

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์
 
 
- กรรณิกา  ชีวภักดี 
  โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๒๒๑๒. ๒๒๑๔
  โทรสาร ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๒๒๑๓
  E-mail address : kannika_c@prd.go.th
 

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน
 
- พิม  ศรีประเสริฐ
  โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๒. ๑๖๑๔
  โทรสาร ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๖๓  
  E-mail address : niyada_p@prd.go.th

ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

- ดลภัทร  การธราชธ์  นายช่างภาพชำนาญงาน
  โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔ 
  E-mail address : dollapat_k@prd.go.th

- วีรพัฒน์  ชื่นสมทรง  นักสื่อสารมวลชน 
  โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔
  E-mail address : golfy ๖๑๙_hotmail.comสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖