« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่

วันที่ 17 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 2984 คน)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
แม้ว่าอาเซียนเพิ่งจะได้รับสถานะเป็นองค์การผู้สังเกตการณ์ในสหประชาชาติเมื่อปี 2549 แต่อาเซียนและสหประชาชาติทำงานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหากัมพูชาเมื่อต้นทศวรรษ 2520 ด้านการป้องกันโรคไข้หวัดนกระบาดเมื่อปี 2547 ด้านภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อปี 2549 (ภัยพิบัติจากสึนามิที่ไทย) และ 2551 (ภัยพิบัติจากไซโคลนนาร์กีส) ปัจจุบัน อาเซียนและสหประชาชาติมีกลไกการติดต่อระหว่างกันใน 3 กรอบ ได้แก่ (1) การติดต่อระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนกับสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ (2) การหารือประจำปีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) และเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในเดือนกันยายนที่นครนิวยอร์กในลักษณะการหารือในระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน (3) การประชุมระดับผู้นำ ที่ผ่านมา จัดมาแล้ว 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2543 ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กในปี 2548) นอกจากนี้ อาเซียนและสหประชาชาติยังได้ลงนามในบันทึกช่วยจำ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และเป็นที่คาดหวังว่าอาเซียนและสหประชาชาติต่อยอดให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมจากเอกสาร MOU ดังกล่าวในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปลายปี 2551 โดยมีสาขาความร่วมมือด้สนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การพัฒนา และการบริหารจัดการภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นหลัก
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ดีมาก
    ภัทราพร วิชัยรัตน์ [04/09/2012 - 15:10:30]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖