« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 10 คน
Number of Lastmonth 410 คน
Total 7,333 คน
หน้าหลัก >> วารสารกรมประชาสัมพันธ์
วารสารกรมประชาสัมพันธ์
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ (16 ก.ย. 2558)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (16 ก.ย. 2558)
วารสารเดือนพฤษภาคม2554 (25 ส.ค. 2554)
วารสารเดือนเมษายน 2554 (25 ส.ค. 2554)
วารสารเดือนมีนาคม 2554 (11 เม.ย. 2554)
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2554 (3 มี.ค. 2554)
อ่าน 872 ครั้ง
วารสารเดือนมกราคม 2554 (4 ก.พ. 2554)
อ่าน 1002 ครั้ง
วารสารเดือนธันวาคม 2553 (13 ม.ค. 2554)
อ่าน 755 ครั้ง
วารสารเดือนพฤศจิกายน2553 (29 ธ.ค. 2553)
อ่าน 817 ครั้ง
วารสารเดือนตุลาคม 2553 (20 พ.ย. 2553)
อ่าน 801 ครั้ง
วารสารเดือนกันยายน 2553 (22 ต.ค. 2553)
อ่าน 645 ครั้ง
วารสารเดือนสิงหาคม 2553 (6 ต.ค. 2553)
อ่าน 702 ครั้ง
วารสารเดือนกรกฎาคม 2553 (5 ต.ค. 2553)
อ่าน 727 ครั้ง
วารสารเดือนมิถุนายน 2553 (4 ต.ค. 2553)
อ่าน 671 ครั้ง
วารสารเดือนพฤษภาคม 2553 (1 ต.ค. 2553)
อ่าน 729 ครั้ง
วารสารเดือนเมษายน 2553 (30 ก.ย. 2553)
อ่าน 693 ครั้ง
วารสารเดือนมีนาคม 2553 (29 ก.ย. 2553)
อ่าน 656 ครั้ง
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2553 (28 ก.ย. 2553)
อ่าน 680 ครั้ง
วารสารเดือนมกราคม 2553 (24 ก.ย. 2553)
อ่าน 666 ครั้ง
วารสารเดือนธันวาคม 2552 (22 ก.ย. 2553)
อ่าน 596 ครั้ง

หน้า : [1]

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖