« กันยายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 386 คน
Total 9,695 คน
หน้าหลัก >> วารสารกรมประชาสัมพันธ์
วารสารกรมประชาสัมพันธ์
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ (16 ก.ย. 2558)
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (16 ก.ย. 2558)
วารสารเดือนพฤษภาคม2554 (25 ส.ค. 2554)
วารสารเดือนเมษายน 2554 (25 ส.ค. 2554)
วารสารเดือนมีนาคม 2554 (11 เม.ย. 2554)
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2554 (3 มี.ค. 2554)
อ่าน 1042 ครั้ง
วารสารเดือนมกราคม 2554 (4 ก.พ. 2554)
อ่าน 1198 ครั้ง
วารสารเดือนธันวาคม 2553 (13 ม.ค. 2554)
อ่าน 960 ครั้ง
วารสารเดือนพฤศจิกายน2553 (29 ธ.ค. 2553)
อ่าน 982 ครั้ง
วารสารเดือนตุลาคม 2553 (20 พ.ย. 2553)
อ่าน 1035 ครั้ง
วารสารเดือนกันยายน 2553 (22 ต.ค. 2553)
อ่าน 828 ครั้ง
วารสารเดือนสิงหาคม 2553 (6 ต.ค. 2553)
อ่าน 869 ครั้ง
วารสารเดือนกรกฎาคม 2553 (5 ต.ค. 2553)
อ่าน 893 ครั้ง
วารสารเดือนมิถุนายน 2553 (4 ต.ค. 2553)
อ่าน 825 ครั้ง
วารสารเดือนพฤษภาคม 2553 (1 ต.ค. 2553)
อ่าน 875 ครั้ง
วารสารเดือนเมษายน 2553 (30 ก.ย. 2553)
อ่าน 858 ครั้ง
วารสารเดือนมีนาคม 2553 (29 ก.ย. 2553)
อ่าน 796 ครั้ง
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2553 (28 ก.ย. 2553)
อ่าน 820 ครั้ง
วารสารเดือนมกราคม 2553 (24 ก.ย. 2553)
อ่าน 845 ครั้ง
วารสารเดือนธันวาคม 2552 (22 ก.ย. 2553)
อ่าน 788 ครั้ง

หน้า : [1]

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖