ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 57955 คน)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกในด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์  มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน
ทั้งนี้  การเสริมสร้างรากฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกันที่แข็งแกร่งนำไปสู่ความเข้าใจของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี  การรู้เขารู้เรา  และมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร  โดยแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ได้กำหนดกิจกรรมความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)
2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3.สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
4.ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ensuring Environmental Sustainability)
5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
6.การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
และเน้นให้มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน
ทั้งนี้ ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่รากฐานสำคัญของประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน  ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การสร้างประชาคมอาเซียนสามารถประสบความสำเร็จด้วย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 57956 คน จำนวนคนโหวต 151 คน

  จำนวนคนโหวต 151 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
15%
  ให้ 2 คะแนน
 
7%
  ให้ 3 คะแนน
 
8%
  ให้ 4 คะแนน
 
7%
  ให้ 5 คะแนน
 
63%
 • ความคิดเห็นที่ 630
 • แจ้งลบ
    casino online
  online casino real money
  casino games slots
  online casino real money
  play casino games online
    casino online online casino real money casino games slots online casino real money play casino games online [19/06/2018 - 12:47:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 629
 • แจ้งลบ
    Make $200/day New Fresh Easy Method !! - You_ve never seen anything like this before
  Case Study Reveals A Brand New, Newbie-Friendly Method For Making $243.17 Per Day With FREE Traffic...

  ** Here's What You're Getting Today: **
  - This method is brand new - You_ve never seen anything like this before
  - ANYONE can use this to get results
  - You don_t need an email list
  - We_ll show you how to do this with FREE traffic
  - There_s no product creation required
  - It only takes a few minutes to set this up and you can make money from day #1
  - This method fixes what_s BROKEN with other methods - You_ll be blown away when you see what we_re doing
  - It works for newbies...

  ** GET ACCESS NOW ==> https://forms.aweber.com/form/10/1213920110.htm

  ** GET FREE BONUSES **
  - FREE BONUS 1 - Free Traffic Mania 2.0 (Value $97)
  Brand NEW video training reveals more proven ways to get unlimited free traffic using secret underground tactics that work now.

  - FREE BONUS 2 - Commission Blueprint IMH (VALUE $197)
  This 17 part video series shows many different hidden ways you can get hefty commissions without spending a penny on advertising.

  - FREE BONUS 3 - Underground Super Affiliate (VALUE $177)
  This course reveals how anyone, even newbies can hit 4 figure affiliate promotions just like super affiliates do. When you see steps 3 and 4 you_ll be blown away with what is shared. I have seen guys charge thousands for these secrets.

  - FREE BONUS 4 - Free RX Blast Traffic System (VALUE $117)
  Inside this product is a bundle of step by step video tutorials where you can learn ADVANCED METHODS of free traffic generation that work in today's market.


  ===============================================
  - IF YOU DO NOT WANT TO RECEIVE THIS MESSAGE !!
  - SEND EMAIL WITH YOUR SITE THAT YOU DO NOT WANT TO BE CONTACTED
  ==> unsubscribe_for@myself.com <==
  ===============================================
    Cecil Corrigan [14/06/2018 - 14:30:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 628
 • แจ้งลบ
    I am truly grateful to the owner of this website who has shared this
  great paragraph at at this place.


  fotballdrakter barn
    I am truly grateful to the owner of this website who has shared this great paragraph at at this place. fotballdrakter barn [29/05/2018 - 01:37:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 627
 • แจ้งลบ
    Get The Most Powerful Plugin for AliExpress Affiliates!
  AliPlugin allows you to add thousands of AliExpress products to WordPress website quickly and easily.

  The Plugin will put your affiliate ID in all links back to AliExpress, so you get commission for all sales referred to AliExpress.com.
  Whether you are a veteran marketer or you just enter the exciting world of affiliate marketing for the first time, AliExpress Plugin is your perfect choice!

  Get the Plugin and Start Your Affiliate Business :
  http://384ady7scz8n7xbvlhqliu5j9w.hop.clickbank.net/?tid=HGG
    Monserrate Stang [27/05/2018 - 09:14:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 626
 • แจ้งลบ
    <a href="http://regnum.gamigo.com/de/forum/user/224054-kathrin22q/">http://regnum.gamigo.com/de/forum/user/224054-kathrin22q/</a> <a href="http://haleysautoandpawn.ca/smf/index.php?action=profile;u=901219">http://haleysautoandpawn.ca/smf/index.php?action=profile;u=901219</a> <a href="http://timoore.eu/skins/timoore/redirect.php?url=http://www.invex.org/tottenham/onomah-billig-51664/">http://timoore.eu/skins/timoore/redirect.php?url=http://www.invex.org/tottenham/onomah-billig-51664/</a> <a href="http://www.claida-immobilien.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2587416">http://www.claida-immobilien.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2587416</a> <a href="http://dyajjz.com/home.php?mod=space&uid=122046&do=profile&from=space">http://dyajjz.com/home.php?mod=space&uid=122046&do=profile&from=space</a> <a href="http://www.abuad.edu.ng/alldept/cmh/nursing/as-term-begins-schools-plan-for-the-holidays/">http://www.abuad.edu.ng/alldept/cmh/nursing/as-term-begins-schools-plan-for-the-holidays/</a> <a href="http://hihara1ana2joy9.ivyro.net/ana09novel12day/xe/m_y_ga_rage/2883">http://hihara1ana2joy9.ivyro.net/ana09novel12day/xe/m_y_ga_rage/2883</a> <a href="http://www.majadahonda.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=311681">http://www.majadahonda.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=311681</a> <a href="http://partnerka-i.ru/microsoft-vipustit-galaxy-s8-s-dopolnitelnim-naborom/">http://partnerka-i.ru/microsoft-vipustit-galaxy-s8-s-dopolnitelnim-naborom/</a> <a href="http://amazingsiberiancats.com/teach-train-and-proof/">http://amazingsiberiancats.com/teach-train-and-proof/</a> <a href="http://www.wxhuodong.com/home.php?mod=space&uid=523194&do=profile&from=space">http://www.wxhuodong.com/home.php?mod=space&uid=523194&do=profile&from=space</a>
    maillot de foot [27/05/2018 - 05:52:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 625
 • แจ้งลบ
    For hottest information you have to go to see world-wide-web and on the web I found this web site as
  a most excellent web site for most recent updates.


  fotballdrakter barn
    For hottest information you have to go to see world-wide-web and on the web I found this web site as a most excellent web site for most recent updates. fotballdrakter barn [26/05/2018 - 23:26:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 624
 • แจ้งลบ
    Best Link Building Software For SEO
  Designed to publishing your content and backlinks to thousands of websites.
  Read More: https://www.moneyrobot.com/Axyy
    Corinne Tice [23/05/2018 - 21:46:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 623
 • แจ้งลบ
    The Original King seven Sunglasses Store. Come and Check Out Our Awesome Polarized Sunglasses. 2018 Optical Glasses an computer Glasses collection.

  Protecting your eyes from the harmful rays and excelive light and reflections with the latest technologies in Polarized Lenses


  %kingsevensunglasses.com%
    Barb Schmitz [01/05/2018 - 10:21:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 622
 • แจ้งลบ
    The Original King seven Sunglasses Store. Come and Check Out Our Awesome Polarized Sunglasses. 2018 Optical Glasses an computer Glasses collection.

  Protecting your eyes from the harmful rays and excelive light and reflections with the latest technologies in Polarized Lenses


  %kingsevensunglasses.com%
    Freddy Spooner [01/05/2018 - 01:15:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 621
 • แจ้งลบ
    ________ ________ _ _____ ______!
  ____ _______ _______ ___ ___________!
  https://servers-time.com/LPMwsW
    Rene Albers [28/04/2018 - 20:24:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 620
 • แจ้งลบ
    Hi __
  __ + ;  _

  Money Robot Submitter is the most powerful SEO automation tool.
  Designed to publishing your content and backlinks to thousands of websites.
  Read More: http://bit.ly/Money_Robot_SEO
    Aaron Frueh [17/04/2018 - 03:50:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 619
 • แจ้งลบ
    ________ ________ _ _____ ______!
  ____ _______ _______ ___ ___________!
  https://servers-time.com/LPMwsW
    Shantell Ocasio [14/03/2018 - 06:34:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 618
 • แจ้งลบ
    
    Maryln Joplin [17/02/2018 - 03:44:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 617
 • แจ้งลบ
    
    Clay Glassey [13/02/2018 - 02:52:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 616
 • แจ้งลบ
    
    Mable Mistler [28/01/2018 - 04:51:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 615
 • แจ้งลบ
    direct lenders loans
  loans for people with poor credit
  cash loan bad credit
    direct lenders loans loans for people with poor credit cash loan bad credit [04/10/2017 - 07:44:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 614
 • แจ้งลบ
    what are cialis pills used for
  cialis cost
  order cialis overnight
    what are cialis pills used for cialis cost order cialis overnight [29/08/2017 - 14:05:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 613
 • แจ้งลบ
    Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword....wait there's even more Now what if i told you there was a simple Wordpress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That's right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. <a href="http://www.SEORankingLinks.xyz">Seo Plugin</a>
  [url=http://www.SEORankingLinks.xyz]seo plugin[/url]
    seo plugin [29/05/2017 - 14:06:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 612
 • แจ้งลบ
    __ ______ ____ _________, ___ __________ ________ _________
  ____________ ______ __ __________ _________ _________.
  __ ____ __________ _ _____ _____ __ ____ __
  ___________, _ _______ __ ____, ___
  ______ ______ __ ______ _________ _ _________________.
  ____ __________ ____ __ ______ __ ________, __ ___ _____ _____ ________ ___________ ________ _
  ____________ _____ _ ____ ______.
  ________ _ ________ _____ _______ __________ _______
    __ ______ ____ _________, ___ __________ ________ _________ ____________ ______ __ __________ _________ _________. __ ____ __________ _ _____ _____ __ ____ __ ___________, _ _______ __ ____, ___ ______ ______ __ ______ _________ _ _________________. __ [21/04/2017 - 01:05:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 611
 • แจ้งลบ
    thanks benefit of this colossal revealing website, finance up the momentous undertaking check out this <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> offers , buy <a href=http://adultsrus.us>sex toys</a>
    Winstontosse [22/03/2017 - 08:40:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 610
 • แจ้งลบ
    
    Sidney Edin [03/02/2017 - 16:46:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 609
 • แจ้งลบ
    ฯ๎ไไๅ๐ๆ่๒ๅ hd2017.ru
    medtehnikamagazino [16/06/2016 - 11:03:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 576
 • แจ้งลบ
    Regards friend
    gabapentinJedy [13/04/2016 - 12:57:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 570
 • แจ้งลบ
    I got this website from my friend who told me concerning this web site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative content here. eaebadkgfdkdgaed
    Smithe933 [10/04/2016 - 13:40:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 488
 • แจ้งลบ
    Good day comrades. 2+0+1+6
    prednisoneSpox [21/01/2016 - 06:00:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 486
 • แจ้งลบ
    Organizations can compel their customers and employees to resolve disputes in arbitration proceedings bound not by state or federal law, but by religious edict.
    Ronaldml [01/12/2015 - 18:41:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 484
 • แจ้งลบ
    Organizations can compel their customers and employees to resolve disputes in arbitration proceedings bound not by state or federal law, but by religious edict.
    Ronaldml [19/11/2015 - 19:12:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 483
 • แจ้งลบ
    I'm no guru on this topic, but your views are much like mine in this area and I appreciate how you've written this article. You are a great writing talent.
    weightlossrumor [20/10/2015 - 01:25:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 482
 • แจ้งลบ
    Great blog post.Thanks Again. Will read on...
    weightlossrumor [19/10/2015 - 10:21:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 186
 • แจ้งลบ
    
    I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You're wonderful! Thanks! [01/04/2015 - 08:15:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 143
 • แจ้งลบ
    ดีมาก
    รักกันน่ะ [12/09/2014 - 09:58:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 142
 • แจ้งลบ
    กำลังต้องการอยู่พอดี
    โสดโปรดจีบ [11/09/2014 - 16:02:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 141
 • แจ้งลบ
    ชอบอ่ะเป็นข้อสอบได้เลย
    รักันอย่าบังคับ [11/09/2014 - 15:59:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 140
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลยค่ะ
    พิไลยพร [11/09/2014 - 15:57:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 132
 • แจ้งลบ
    ดีอะคะ
    ครีม [06/06/2014 - 12:51:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 82
 • แจ้งลบ
    จุดเน้นของโครงการด้านวัฒนรรมของasean คืออะไร
    ลัดดาวัลย์ [07/10/2013 - 16:23:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 79
 • แจ้งลบ
    เจ๋ง
    คน [14/08/2013 - 20:46:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 78
 • แจ้งลบ
    ทำรายงาย เลยยย. ขอบคุนค่ะ
    ฟอ เฟิน. [24/07/2013 - 19:25:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 77
 • แจ้งลบ
    มเมทม้มมมม่า้
    ้เทิทม [09/06/2013 - 15:02:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 76
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณมากน่ะค่ะ^.^จิงๆๆ
    อำพล [29/05/2013 - 20:05:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 74
 • แจ้งลบ
    ช่วยได้เยอะเลยครับ
    อภิชิต พรหมรักษ์ [25/01/2013 - 20:45:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 73
 • แจ้งลบ
    ขอบคุงน้าสามหรับความรู้><
    noey [16/11/2012 - 10:45:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 72
 • แจ้งลบ
    กดพกหเกดเ
    484/887889 [22/10/2012 - 11:29:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 71
 • แจ้งลบ
    หำป่ะ
    ซออู [05/10/2012 - 10:47:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 70
 • แจ้งลบ
    เซาอูบองเย
    ซออู [05/10/2012 - 10:46:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 69
 • แจ้งลบ
    ชอบพูดคำหยาบกันวะ
    max [28/09/2012 - 10:57:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 68
 • แจ้งลบ
    556479877
    555 [28/09/2012 - 09:50:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 67
 • แจ้งลบ
    ทามไมไม่มีที่โหวดละไอ้ควาย
    tanachod [31/08/2012 - 12:07:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 66
 • แจ้งลบ
    เป็นไรกันมากปะเนี่ยบอกรักกันอยู่ได้ไม่มีใครเอาหละสิถ้า พ่อแม่รู้คงเสียใจเน้อที่มีลูกทำตัวอย่างนี้
    ปุ้น [26/08/2012 - 09:28:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 65
 • แจ้งลบ
    สมาชิกอาเซียนคืออะไร
    สนธยา เลิศอุดม [21/08/2012 - 12:10:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 64
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณนะค่ะที่อัพเดตความรู้ให้พวกเา
    นานา [13/08/2012 - 08:34:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 63
 • แจ้งลบ
    พวกควายเค้ามีไว้ไห้ศึกษาถ้ามุงไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องเปิด ไอ้สาด
    pote [11/08/2012 - 21:03:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 62
 • แจ้งลบ
    ดีอยู่ครับ

    พี [02/08/2012 - 06:43:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 61
 • แจ้งลบ
    ควย
    เกดเ้ [15/07/2012 - 11:01:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 60
 • แจ้งลบ
    ดดเพะ้เะ้้ะพ่ั
    โดนัท [14/07/2012 - 12:27:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 59
 • แจ้งลบ
    ผมอยากเย็ด
    เกม [11/07/2012 - 13:38:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 58
 • แจ้งลบ
    รักผึ้งมากลาก่อนขอให้ทุกคนไว้อาลัย
    ชมรมคนรักเคโอติก [05/07/2012 - 10:20:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 57
 • แจ้งลบ
    ไม่ดีเลยน่าเบื่อ
    บีม [05/07/2012 - 10:10:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 56
 • แจ้งลบ
    พวกเราขอขอบคุณ
    พินบี สวีตตี้ ฟีฟาร์ บุ้งกี๋ อิตาลี เอ็มไพรส์ บิ๊กเบน ไอเฟล [03/07/2012 - 13:35:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 55
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณนะคร้ะคร้ะ
    กล้วยทอด [03/07/2012 - 13:34:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 54
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่า ถ้ามีความรู้ใหม่ๆก็อัพเดตให้เราได้รู้บ้างนะคะ
    ป๊อกกี้ [03/07/2012 - 13:31:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 53
 • แจ้งลบ
    บักโก้ถ้ากูไม่อ่านผิดพ่อมึงไหม
    เมน [02/07/2012 - 15:20:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 52
 • แจ้งลบ
    oloทุกคน
    มาริโอ้ [02/07/2012 - 09:46:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 51
 • แจ้งลบ
    ผิดพ่อมึงใหม
    เจน [28/06/2012 - 15:25:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 50
 • แจ้งลบ
    เมย์รักอ๊อฟนะค่ะ
    เมยื [28/06/2012 - 15:23:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 49
 • แจ้งลบ
    เมย์รักซี้
    ราม [28/06/2012 - 12:31:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 48
 • แจ้งลบ
    รักเพื่อนผิดไหม อ๊อฟ
    เม [28/06/2012 - 12:30:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 47
 • แจ้งลบ
    ดีใจที่ไดศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนค่ะ
    เม [28/06/2012 - 12:28:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 46
 • แจ้งลบ
    กูอยากอ่านผิดไหม
    เมน [28/06/2012 - 12:24:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 45
 • แจ้งลบ
    ขอบคูณที่ให้ความรู้ครับ จริงอย่างที่คุณว่าคุณโก้เขาให้อ่านไม่ใช่ด่าคน
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 12:22:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 44
 • แจ้งลบ
    อีrockyผีบ้า
    อาส [28/06/2012 - 12:22:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    กูไม่อยากอ่าน
    เมน [28/06/2012 - 12:21:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    กูไม่อ่านผิดไหม
    ปุ๊ [28/06/2012 - 12:19:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    ไม่จริง
    ปุ๊ [28/06/2012 - 12:17:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    รักนะตาล
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 12:16:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    เมย์รักลีโอมาก
    เมย์ [28/06/2012 - 12:16:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    ปุ๊รักอีอฟ
    เม [28/06/2012 - 12:15:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    รักนะน้องลีโอ
    ออย [28/06/2012 - 12:15:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    ไอ้บ้า
    เจน [28/06/2012 - 12:14:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    รักนะปอย
    ตาล [28/06/2012 - 11:58:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    รักนะแอ๋วจากพาน
    พาน [28/06/2012 - 11:35:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    รักเพื่อนผิดไหมตึ่ง
    มาย [28/06/2012 - 11:33:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    กูเกรียดมึง
    แอ๋ว [28/06/2012 - 11:32:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    ไม่มีคู่แค่เหงา ไม่มีเขาแค่โสด
    เจน [28/06/2012 - 11:31:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    ฝนรักปอยมากที่สุด
    ฝน [28/06/2012 - 11:31:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    ดีนะค่ะที่ได้เรียนรู้
    เมย์ [28/06/2012 - 11:30:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    อ๊อฟรักเมย์
    ราย [28/06/2012 - 11:30:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    รักนะตาล
    ปอย [28/06/2012 - 11:29:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    อีมายรักอีเมย์
    เกส [28/06/2012 - 11:29:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    ตาลผีบ้า
    ตึ่ง [28/06/2012 - 11:28:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    รักนะเมย์
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 11:28:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    ผมรักกระดุม
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 11:27:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    อีเมย์ผีบ้า
    โม [28/06/2012 - 11:27:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    อีมายผีบ้า
    เมย์ [28/06/2012 - 11:26:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ผมดีใจที่ได้เรียนรู้ครับ
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 11:26:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    อียูโกะผีบ้า
    ส้ม [28/06/2012 - 11:25:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    อีเจนผีบ้า
    ต่าย [28/06/2012 - 11:24:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    ดีใจที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
    มาย [28/06/2012 - 11:24:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    กูเกลียดมึง
    ฟ้า [28/06/2012 - 11:23:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ดีจังที่ให้ความรู้
    ฝน [28/06/2012 - 11:23:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณที่ให้ความรู้
    ปุ๊ [28/06/2012 - 11:21:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ดีจริงได้เรียนรู้มากเลยค่ะ
    แอ๋ว [28/06/2012 - 11:20:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ดีจริงๆได้เรียนรู้
    เมย์ [28/06/2012 - 11:19:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    คนไร้นาม สกุล [20/06/2012 - 17:55:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    Okอยู่อ่ะนะ
    ยูโกะ [17/06/2012 - 10:46:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    เขาให้อ่านไม่ไช่ให้ด่าค่ะสมองมีมั้ย ไปตายไป
    โก้ [01/06/2012 - 22:02:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    ควรเปิดเผยข้อมูลให้มากกว่านี้5555+
    วิชิดา กันยามหานนท์ [19/05/2012 - 21:17:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    good
    pox [04/05/2012 - 00:02:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ไปตายกันเลยไป 5555555555555555+
    อ้วนโป้ง [04/01/2012 - 14:16:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    ดีจริงๆ จะใด้รู้
    ธีรัช [04/01/2012 - 14:13:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    เดน่ดตน
    ก [04/10/2011 - 10:32:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    สวดยอดไปเลยลูกพี่
    tay0855104274@hotmail.co.th [27/09/2011 - 15:03:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    สร้างใหม่นะไม่ดีเลยทำไมไม่มีปุ่มไม่โหวดละไอบ้า
    rocky [22/09/2011 - 20:34:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ดีอยู่นะค่ะ
    เจน [06/09/2011 - 20:33:14]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2561 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด