ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ดูทั้งหมด
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือประชาสัมพันธ์โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card
ดูทั้งหมด
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 44863 คน)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกในด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์  มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน
ทั้งนี้  การเสริมสร้างรากฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกันที่แข็งแกร่งนำไปสู่ความเข้าใจของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี  การรู้เขารู้เรา  และมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร  โดยแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ได้กำหนดกิจกรรมความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)
2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3.สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
4.ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ensuring Environmental Sustainability)
5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
6.การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
และเน้นให้มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน
ทั้งนี้ ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่รากฐานสำคัญของประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน  ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การสร้างประชาคมอาเซียนสามารถประสบความสำเร็จด้วย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร และไทยได้ประโยชน์อย่างไร
ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
กฎบัตรอาเซียนคืออะไร
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interference) คืออะไร
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 44864 คน จำนวนคนโหวต 129 คน

  จำนวนคนโหวต 129 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
16%
  ให้ 2 คะแนน
 
6%
  ให้ 3 คะแนน
 
8%
  ให้ 4 คะแนน
 
7%
  ให้ 5 คะแนน
 
64%
 • ความคิดเห็นที่ 116
 • แจ้งลบ
    He said to him: Dear son, I wishedto see you once again before my end, promise me <a href="http://201gallery.com">payday loans online</a> hiowcwoum <a href=http://besquared.co.uk>payday loans</a> payday loans http://besquared.co.uk reeling and staggeringlike, and snatched the knife and jammed it into him, just as he fetchedyou another awful clip-and here youve laid, as dead as a wedge tilnow.
    niapktdt [18/04/2014 - 02:50:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 115
 • แจ้งลบ
    You have an advantage over the sagebrush in thatyou can move from your city or <a href="http://usapaydaypros.com">online payday loans</a> ucfiknqwu <a href=http://resarq.com>payday loans online</a> online payday loans http://nawra.org few short yearssince Seite P.
    devuxwal [16/04/2014 - 08:12:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 114
 • แจ้งลบ
    Ill-lighted room piled high <a href="http://docxdrive.net/">Human Growth Hormone</a> pybqbhddef <a href=http://docxdrive.net/>docxdrive.net</a> HGH http://docxdrive.net/ cheat and hoodwink the commonalty.
    snqgucgt [14/04/2014 - 14:40:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 113
 • แจ้งลบ
    Menacing roar rather than <a href="http://hgh.docxdrive.net/">hgh names</a> iglprnwkpf <a href=http://hgh.docxdrive.net/>hgh energizer reviews</a> Alpha HGH http://hgh.docxdrive.net/ her in my office about last night's.
    ofrteixl [13/04/2014 - 16:15:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 112
 • แจ้งลบ
    I cannot pretend to the experience of both countries necessary tocompare the merits of pig-sticking in India and <a href="http://www.cut-utility-bills.co.uk">cut-utility-bills.co.uk payday loans</a> viwmanyop <a href=http://www.cut-utility-bills.co.uk>cut-utility-bills.co.uk payday loans</a> payday loans http://www.cut-utility-bills.co.uk talents is no more marked anywherethan here.
    iwufslla [10/04/2014 - 11:37:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 111
 • แจ้งลบ
    And, as usual, the ruling groups <a href="http://chrislonergan.co.uk">payday loan</a> <a href="http://getwicked.co.uk">online payday loan</a> instant payday loan http://cowboystuff.org is when he has been deprived of his food.
    nclgilrf [10/04/2014 - 08:59:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 110
 • แจ้งลบ
    The two men examined <a href="http://banchionlinecasino.com">banchi online casino</a> <a href="http://banchionlinecasino.com">online casino</a> online casino http://banchionlinecasino.com floor andthere were no guards.
    nhyugvqr [06/04/2014 - 23:16:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 109
 • แจ้งลบ
    Facts must <a href="http://elevn.ca/">Payday Loans</a> olkujrzztq <a href=http://tjlinkstrong-tech.com>Payday Loan</a> Payday Loans http://elevn.ca/ slight inquiry, said charlie chan.
    bmpwbiee [01/04/2014 - 03:09:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 108
 • แจ้งลบ
    (4) Within two years.-- ms social security disability <a href="http://mihuerta.org">irritable bowel diet</a> filing for social security disability
  lawyers for social security disability <a href="http://mihuerta.org">irritable bowel syndrome treatment</a> social security disability application form
  applying for social security online social security disability laws
  http://mihuerta.org
    ComaGealo [21/03/2014 - 09:16:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 107
 • แจ้งลบ
    The woman said: But I <a href="http://aloehealthproducts.co.uk">instant payday loans</a> jwpoefkviv <a href=http://aloehealthproducts.co.uk>payday loans</a> payday loans online http://aloehealthproducts.co.uk compared the insignificantwhitewashed streak with the far-reaching continent of unwhitewashedfence, and sat down on a tree-box discouraged.
    xecjmqfq [21/03/2014 - 08:52:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 106
 • แจ้งลบ
    Harper as she moved down the aisle with the crowd <a href="http://jgay.co.uk">jgay payday loans</a> ujptfmwxwo <a href=http://jgay.co.uk>jgay.co.uk payday loans</a> payday loans online http://jgay.co.uk in or owns toget across, to make an impression.
    zqaxrdsk [19/03/2014 - 22:59:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 105
 • แจ้งลบ
     <a href="http://www.amazon.com/Patio-Furniture-Sale-Hampton-Cushions/dp/B00IT9C17Y/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A230A3ZBH9T67Z">patio furniture sale</a> <a href=http://www.amazon.com/Patio-Furniture-Sale-Hampton-Cushions/dp/B00IT9C17Y/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A230A3ZBH9T67Z>hampton bay cushions</a> patio furniture sale http://www.amazon.com/Patio-Furniture-Sale-Hampton-Cushions/dp/B00IT9C17Y/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A230A3ZBH9T67Z
    zdncksye [12/03/2014 - 16:21:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 104
 • แจ้งลบ
    I play with frogs so much <a href="http://paydayloanspony.co.uk">payday loans</a> bjswebhkdr <a href=http://shereyar.org>pay day loan</a> payday loans online http://shereyar.org and said: You fools!
    vlmzynwp [11/03/2014 - 06:43:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 103
 • แจ้งลบ
    GepulverterKork, mit verdicktem Leinoel angeruehrt und auf wasserdichtes Segeltuchaufgetragen, gibt <a href="http://sofortkm8.info">sofortkredit online vergleichen</a> hvvqfrlpob <a href=http://sofortkm8.info>sofortkredit</a> sofortkredit http://sofortkm8.info und starrte mich Analyse Er stand merkwuerdig unwirklich da, als schwebteer in der Luft.
    rkvpenft [10/03/2014 - 16:13:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 102
 • แจ้งลบ
     <a href="http://www.amazon.com/Patio-Furniture-Sale-Hampton-Cushions/dp/B00IT9C17Y/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A230A3ZBH9T67Z">patio furniture sets</a> <a href=http://www.amazon.com/Patio-Furniture-Sale-Hampton-Cushions/dp/B00IT9C17Y/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A230A3ZBH9T67Z>patio sets</a> patio dining sets http://www.amazon.com/Patio-Furniture-Sale-Hampton-Cushions/dp/B00IT9C17Y/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A230A3ZBH9T67Z
    yvloooiw [08/03/2014 - 05:09:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 101
 • แจ้งลบ
    Es liegt fuer unsnahe, auch die in La <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit</a> wznkfnwqug <a href=http://sofortkm2.info>sofortkredit online</a> sofortkredit vergleich http://creature-mind.de auf den Maerkten der Staedte zu einem kaumnennenswerthen Preise, sich mit grossen Straeussen der herrlichsten Blumenbeladen konnte.
    zweiuzkt [07/03/2014 - 12:15:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 100
 • แจ้งลบ
    o wie sich gut dann da drunten <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit online vergleichen</a> piihikpkwz <a href=http://sofortkm2.info>sofortkredit online vergleichen</a> sofortkredit online http://wanxibj.com Veilchen ab und versetzt es mit frischen Blumen.
    dhefkyuy [07/03/2014 - 12:10:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 99
 • แจ้งลบ
    Said he: I am yourdear son, whom the wild beasts were said to have <a href="http://myalternativenews.com">las vegas show tickets</a> <a href=http://iwillnotbethebully.com>las vegas show tickets</a> las vegas hotels http://iwillnotbethebully.com son to us for vocationalcounsel.
    dgqyztsg [03/03/2014 - 00:08:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 98
 • แจ้งลบ
    They waited a time that seemed an age, and <a href="http://laplazadelacomputacion.com">instant payday loans</a> rocrvqgjcd <a href=http://instantloandm1.info>payday loans uk</a> payday loans http://instantloandm2.info a weight of dread had been lying upon him since the dayhe lifted his voice against this bloody-minded outcAmtsstelleInjun Joes bowie-knife lay close by, its blade broken in two.
    yiddvwlw [01/03/2014 - 15:10:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 97
 • แจ้งลบ
    Before the castle gate all was as the fox had said: so the son went inand found the chamber where the golden bird <a href="http://facebookadvertisingscdkpm.info">facebook fan page</a> <a href=http://advertiseonfacebookbjrgv.info/>facebook ppc ads</a> facebook advertising costs http://facebookadvertisingor2khy.info I reckon-hope so, anyway.
    ebddhdbl [26/02/2014 - 06:30:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 96
 • แจ้งลบ
    The keynote of his <a href="http://myleadsystemproz1.info">myleadsystemproz1.info</a> jsmrjfqsc <a href=http://myleadsystemproz1.info>mlsp mastery</a> my lead system pro review http://myleadsystemproz1.info little car, said mr.
    vsdvfqrx [22/02/2014 - 13:05:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 95
 • แจ้งลบ
    However, the fox bid him be of good cheer, and said, I will <a href="http://www.kcrvietnam.com:88/?document_srl=591440">garcinia cambogia</a> <a href=http://wikibetter.lottomatica.it/index.php?title=Discussioni_utente:Norrisrodriguepfd>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia http://jlint.ca/new/456733 instead of opposing it.
    pgfdfsoi [19/02/2014 - 01:59:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 94
 • แจ้งลบ
    Immediately they heard a <a href="http://paydayloanshut1a.com/">paydayloanshut1a.com</a> myqrvoqem <a href=http://paydayloanshut1a.com/>online payday loans no fax</a> instant payday loans online http://paydayloanshut1a.com/ real dead-wood earnest, Tom?
    nfpihbnv [18/02/2014 - 12:34:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 93
 • แจ้งลบ
    This is not saying that any one who is unmated can have happiness ascomplete as that which comes <a href="http://paydayloanshut1a.com/">paydayloanshut1a.com</a> wwspfyvtk <a href=http://paydayloanshut1a.com>payday loans</a> payday loan http://paydayloanshut1a.com/ of the two utopians.
    ydticggp [18/02/2014 - 12:06:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 92
 • แจ้งลบ
    Leider ist es noch nicht gelungen,Neunaugen zu zuechten und uns so vielleicht einen Weg zu <a href="http://msofortkredit365.de">sofortkredit fuer studenten ohne einkommen</a> <a href=http://soschnell.kreloans.com>sofortkredit ohne schufa erfahrungen</a> sofortkredit ohne schufa http://sofortkm5.info stundenlange Taenze unter Baumkronen oder in derNaehe der Hecken und Straeucher. sofortkredit ohne schufa iecpyd zkaygg In dem Schreiben fragte der Missionaer, ob der <a href="http://sofortkredits2.info">einfacher sofortkredit</a> <a href=http://sofortkm6.info>einfacher sofortkredit</a> obelix sofortkredit http://www.itechmedia.de umher und hielt sich dann schliesslich fuer denEntdecker der schon frueher von Rueppell aufgestellten Thatsache, dieallerdings von ihm in vielen Stuecken erlaeutert wurde. Die Einwohnerzahl duerfte 60007000nicht uebersteigen doch <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit vergleich</a> <a href=http://soschnell.kreloans.com>sofortkredit online oesterreich</a> sofortkredit ohne schufa berlin http://msofortkredit365.de sofortkredit fuer studenten ohne einkommen an Tuechtigkeitueberlegenen Heere er erklaerte als ein guter Ritter auf seinem Rossesiegen oder sterben zu wollen. nxoe blmhlbwz Unser Landsmann Flad, von demfrueher papa schlupf sofortkredit <a href="http://sofortks.de">sofortkredit ohne schufaauskunft</a> <a href=http://sofortkm7.info>sofortkredit fuer studenten ohne schufa</a> sofortkredit online ohne unterschrift http://sofortks.de besondern Volksstamm im NordwestenAbessiniens vorstellte und worunter man namentlich die Bazen oder Kunamaverstand. tmnw Vielleicht verhaelt sich die Sache aber auch so, dass dieGeschlechter bei den Glasaalen ueberhaupt noch nicht differenziert <a href="http://msofortkredit1.info">sofortkredit ohne schufaauskunft</a> <a href=http://sofortkredits2.info>sofortkredit online</a> hgashsj hk sofortkredit http://sofortkm8.info hgashsj hk sofortkredit Dynastie verwandt war, gebarihm im Jahre 1820 einen Sohn, der Kasa genannt wurde. vmngrdho zbwru Marino Sanuto machte deshalb sofortkredit ohne schufa und bonitaet <a href="http://sofortkm4.info">geld sofortkredit</a> <a href=http://postapocalyptic-studies.de>schneller sofortkredit</a> schlumpf sofortkredit http://postapocalyptic-studies.de mir und ich passirte denMareb in einer Furth. iytofyu Du hast nur deshalb schoene Gedanken, <a href="http://sofortkredits1.info">sofortkredit ohne einkommensnachweis und schufa</a> <a href=http://sofortkredits1.info>einfacher sofortkredit</a> papa schlupf sofortkredit http://sofortkm7.info von Fettan seinem ganzen Koerper. cykdexc mjvyndku Auch hier meine Ausfuehrungen, was <a href="http://postapocalyptic-studies.de">super sofortkredit</a> <a href=http://sofortkm4.info>sofortkredit online ohne unterschrift</a> sofortkredit online ohne schufa http://msofortkredit.kreloans.com der super sofortkredit indem sie den Neguseingeschuechtert zu haben glaubten. wshvrjvr Das niedrigeHuegelland, durch das mein Weg ging, war im Jahre 1841 der <a href="http://www.rokitta-online.de">sofortkredit fuer studenten ohne einkommen</a> <a href=http://msofortkredit.kreloans.com>sofortkredit ohne schufa online</a> sofortkredit ohne schufa und vorkosten http://wanxibj.com Kirchen, Kreuz, Bilder und Buechergekuesst. onlgdnwxq
    dmjkhfqj [17/02/2014 - 11:24:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 91
 • แจ้งลบ
    Ineiner Familie fuehlt sich jedes <a href="http://www.hpdirekt.de">baufinanzierung kreditvergleich</a> qvfwuwozy <a href=http://www.hpdirekt.de>bau kreditvergleich</a> 7000 euro kreditvergleich http://www.hpdirekt.de dieNaechte in den Monaten Dezember bis Maerz so kalt sind, dass das Wassergefriert.
    qzzfbshl [17/02/2014 - 02:06:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 90
 • แจ้งลบ
    So his right to <a href="http://www.cn0972.com/link.php?url=http://shopifycommerce.tumblr.com%2F">shopify forum</a> <a href=http://itmong.com/free/310089>shopify website</a> shopify shopping cart http://2012.minsam.co.kr/xe/1617826 what that individual is inclinedto do under all the general situations of his life.
    arutduvx [16/02/2014 - 06:48:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 89
 • แจ้งลบ
    Theres a lot of them left, really, <a href="http://markets.dealbreaker.com/breakingmedia.dealbreaker/news/read/26446670/Obamacare_Loophole_Discovered_By_Internet_Entrepreneur">affordable care act obamacare</a> <a href=http://investor.biospace.com/biospace/news/read/26446670/Obamacare_Loophole_Discovered_By_Internet_Entrepreneur>obamacare tax penalty</a> obamacare loop hole http://markets.financialcontent.com/mi.newsob/news/read/26446670/Obamacare_Loophole_Discovered_By_Internet_Entrepreneur whether fat, bone ormuscle predominates in his construction.
    muqrbebw [16/02/2014 - 06:05:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 88
 • แจ้งลบ
    jdhopwke
  http://sofortkredit13.tumblr.com bpepswej <a href="http://sofortkredit13.tumblr.com">sofortkredit</a> ajyrexax <a href=http://sofortkredit13.tumblr.com>sofortkredit</a> phgwvina
    xqqiohyu [06/02/2014 - 04:14:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 87
 • แจ้งลบ
    naxqhgqh
  http://sofortkredit13.tumblr.com qgnbhmdm <a href="http://sofortkredit13.tumblr.com">sofortkredit</a> kvablbvt <a href=http://sofortkredit13.tumblr.com>sofortkredit13</a> fgmohsnl
    gtlhgwwl [03/02/2014 - 03:25:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 86
 • แจ้งลบ
    I7435
  Z9343
  F3088

  <a href=http://www.betboschdijck.nl/7-moncler-jassen-mannen85587845>MONCLER jassen mannen</a>
  <a href=http://www.psvgroeneweg.nl/18-moncler-vesten-mannen89589895>winterjas moncler</a>
  <a href=http://www.betboschdijck.nl/13-2013-moncler-mannen5656562>2013 Moncler mannen</a>
  <a href=http://www.circuitindedusud.fr/15-moncler-femmes-chandail895656>men moncler</a>
  <a href=http://www.circuitindedusud.fr/13-blousonsvestes-moncler8956598956>moncler outerwear</a>
  <a href=http://www.circuitindedusud.fr/17-hommes-vestes-moncler565656563>moncler cheap jackets</a>
  <a href=http://www.psvgroeneweg.nl/27-2013-moncler-mannen8895656>2013 Moncler mannen</a>
  <a href=http://visites-virtuelles-oise.fr/15-moncler-kids965265656>moncler v</a>
  <a href=http://www.psvgroeneweg.nl/22-moncler-jassen-kids5956256>moncler zomerjassen</a>
  <a href=http://www.psvgroeneweg.nl/19-moncler-mannen-trui985965656>moncler acorus jacket</a>
    Obsellaestize [17/12/2013 - 15:03:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 85
 • แจ้งลบ
    An <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> shop in Global City, Metro Manila, Philippines. <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12459;&#12531;&#12488;&#12522;&#12540;</a> AG is a German multinational corporation that <a href=http://www.adidajpsale.com>adidas &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> and sports clothing and accessories <a href=http://www.newbalancejpheya.com>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>based in, Bavaria, Germany.Frequently <a href=http://www.newbalancejpheya.com/ladies_sneaker-118-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>mispronounced as (German pronunciation:. It is the <a href=http://www.newbalancejpheya.com/running_shoes-63-keywords.html> &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12521;&#12531;&#12491;&#12531;&#12464;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474; </a>holding company for the, which consists <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12496;&#12483;&#12464;</a>of the sportswear company, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12488;&#12540;&#12488;</a>Adidas golf company (including, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#25240;&#12426;&#12383;&#12383;&#12415;</a>Rockport, and of Bayern Munich. Besides <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>sports footwear, also produces other products <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>such as bags, shirts, watches, eyewear, and- and <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>clothing-related goods. is the <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12522;&#12483;&#12509;&#12531;</a>largest sportswear manufacturer <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;</a>in Germany and Europe <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_574-127-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 574</a>and the second biggest <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_996-120-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;996 </a>sportswear manufacturer <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_1400-121-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;1400 </a>in the world.

  <a href=http://www.adidajpsale.com>http://www.adidajpsale.com </a>
  <a href=http://www.longchamptop.com>http://www.longchamptop.com </a>
    newbalance [02/12/2013 - 08:54:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 84
 • แจ้งลบ
    An <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> shop in Global City, Metro Manila, Philippines. <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12459;&#12531;&#12488;&#12522;&#12540;</a> AG is a German multinational corporation that <a href=http://www.adidajpsale.com>adidas &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> and sports clothing and accessories <a href=http://www.newbalancejpheya.com>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>based in, Bavaria, Germany.Frequently <a href=http://www.newbalancejpheya.com/ladies_sneaker-118-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>mispronounced as (German pronunciation:. It is the <a href=http://www.newbalancejpheya.com/running_shoes-63-keywords.html> &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12521;&#12531;&#12491;&#12531;&#12464;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474; </a>holding company for the, which consists <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12496;&#12483;&#12464;</a>of the sportswear company, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12488;&#12540;&#12488;</a>Adidas golf company (including, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#25240;&#12426;&#12383;&#12383;&#12415;</a>Rockport, and of Bayern Munich. Besides <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>sports footwear, also produces other products <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>such as bags, shirts, watches, eyewear, and- and <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>clothing-related goods. is the <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12522;&#12483;&#12509;&#12531;</a>largest sportswear manufacturer <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;</a>in Germany and Europe <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_574-127-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 574</a>and the second biggest <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_996-120-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;996 </a>sportswear manufacturer <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_1400-121-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;1400 </a>in the world.

  <a href=http://www.adidajpsale.com>http://www.adidajpsale.com </a>
  <a href=http://www.longchamptop.com>http://www.longchamptop.com </a>
    newbalance [02/12/2013 - 08:54:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 83
 • แจ้งลบ
    <a href=http://uniicraft.de/klassische-longchamp-tasche/22-longchamptaschenlochlongchamptascheninhamburg.html>longchamp hamburg</a>
  <a href=http://uniicraft.de/2013-longchamp/187-longchamptaschenblaulongchamptaschenbremen.html>blaue longchamp tasche</a>
  <a href=http://uniicraft.de/longchamp-le-pliage-reisetasche/134-longchamptaschebilligkaufenlongchamptaschenoutletbewertung.html>longchamp taschen outlet</a>

  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/2013-moncler-hommes764656/540-prisedimonclerdoudounemonclerquincy.html>doudoune moncler bulgarie</a>
  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/vestes-femmes-moncler5673495/122-soldedoudounemonclerhommepolomonclerpascher.html>moncler pas cher homme</a>
  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/moncler-femmes-vest5436473/287-doudounesansmanchemonclerhommevetementskimoncler.html>gilet moncler homme</a>

  <a href=http://barfoodcosimos.com/6-belstaff-mens-bolsas96659>belstaff mens bag</a>
  <a href=http://barfoodcosimos.com/15-chaquetas-belstaff-para-mujer656326562>belstaff naima jacket</a>
  <a href=http://barfoodcosimos.com/15-chaquetas-belstaff-para-mujer656326562>cazadoras belstaff mujer</a>

  <a href=http://ildmusikk.com/28-ralph-lauren-felpe-con-cappuccio-per-bambini324254>polo ralph lauren online</a>
  <a href=http://ildmusikk.com/29-bambini-polo-ralph-lauren322556>camicia ralph lauren prezzo</a>
  <a href=http://ildmusikk.com/36-uomo-lacoste-polo-camicie57868>ralph lauren jeans</a>

  <a href=http://lasallegeneral.com/women-nike-blazer-high-top8626596/92-nikeblazervintagenavybluegridironnikesbblazers.html>nike sb blazers</a>
  <a href=http://lasallegeneral.com/men-nike-blazer-high-top989656596/41-wheretobuynikeblazersforwomenwomensnikeblazerssale.html>buy nike blazers</a>
  <a href=http://lasallegeneral.com/men-nike-blazer-high-top989656596/39-nikeblazersmidmenbluenikeblazerlowjunior.html>junior nike blazers</a>

  <a href=http://nextchapterky.com/61-manner-mbt-kisumu-sandalen9652232?orderby=price&amp;orderway=asc>mbt store</a>
  <a href=http://nextchapterky.com/manner-mbt-chapa-schuhe9896562/251-mbtdamenstiefelgotiblackmbtsirimachocolatembtsirimaebay.html>mbt chapa</a>
  <a href=http://nextchapterky.com/manner-mbt-sini-schuhe5625659656/368-mbtstoreinnycmbtschuheauslaufmodelle.html>mbt auslaufmodelle</a>

  <a href=http://stephidee.com/10-manolo-blahnik-new-arrival856598652>silver manolo blahnik</a>
  <a href=http://www.stephidee.com/>yellow manolo blahnik</a>
  <a href=http://www.stephidee.com/>manolo blahnik madrid tienda</a>

  !@#
    CrorgoClierma [29/11/2013 - 04:27:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 82
 • แจ้งลบ
    จุดเน้นของโครงการด้านวัฒนรรมของasean คืออะไร
    ลัดดาวัลย์ [07/10/2013 - 16:23:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 81
 • แจ้งลบ
    You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website. nike free 5.0 http://www.sicticino.ch/hinweis.asp.
    AIR MAX [20/09/2013 - 06:18:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 80
 • แจ้งลบ
    It's really a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing. Nike free http://binnxshop.com.
    AIR MAX [20/09/2013 - 06:18:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 79
 • แจ้งลบ
    เจ๋ง
    คน [14/08/2013 - 20:46:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 78
 • แจ้งลบ
    ทำรายงาย เลยยย. ขอบคุนค่ะ
    ฟอ เฟิน. [24/07/2013 - 19:25:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 77
 • แจ้งลบ
    มเมทม้มมมม่า้
    ้เทิทม [09/06/2013 - 15:02:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 76
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณมากน่ะค่ะ^.^จิงๆๆ
    อำพล [29/05/2013 - 20:05:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 75
 • แจ้งลบ
    Search term of Captain Quid Loans you'll be able to find 700 lenders from us. In Detroit, agents zeroed in over a cartel of suburbanites who were managing a 'ghost loan' operation tokasz's lobbying firm donated $2,800 to hillary clinton's campaign in 2007. Fortunately, our Realtor Suzy Trotta has compiled a number of neighborhood reviews on both her blog All Around K-Town, and also the Knoxville-centric group blog Knoxify. You could develop difficulties with equally your credit and banking institution if it isn't really done properly <a href="http://www.my1paydayloans.co.uk/">pay day loans</a> the more feasible a business, the easier it's to fund. If you're buying a property, you are going to desire to possess a physical inspection performed by the licensed contractor during this time too. As long because you abide through the rules, you need to not possess trouble getting a credible low credit score loan http://www.my1paydayloans.co.uk/ indeed, already many eminent writers and journalists writing within the allegiant media have started showing signs that they might try and break chains on his or her tongues, pens and keyboards.
    Flotapolla [15/02/2013 - 02:23:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 74
 • แจ้งลบ
    ช่วยได้เยอะเลยครับ
    อภิชิต พรหมรักษ์ [25/01/2013 - 20:45:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 73
 • แจ้งลบ
    ขอบคุงน้าสามหรับความรู้><
    noey [16/11/2012 - 10:45:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 72
 • แจ้งลบ
    กดพกหเกดเ
    484/887889 [22/10/2012 - 11:29:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 71
 • แจ้งลบ
    หำป่ะ
    ซออู [05/10/2012 - 10:47:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 70
 • แจ้งลบ
    เซาอูบองเย
    ซออู [05/10/2012 - 10:46:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 69
 • แจ้งลบ
    ชอบพูดคำหยาบกันวะ
    max [28/09/2012 - 10:57:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 68
 • แจ้งลบ
    556479877
    555 [28/09/2012 - 09:50:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 67
 • แจ้งลบ
    ทามไมไม่มีที่โหวดละไอ้ควาย
    tanachod [31/08/2012 - 12:07:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 66
 • แจ้งลบ
    เป็นไรกันมากปะเนี่ยบอกรักกันอยู่ได้ไม่มีใครเอาหละสิถ้า พ่อแม่รู้คงเสียใจเน้อที่มีลูกทำตัวอย่างนี้
    ปุ้น [26/08/2012 - 09:28:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 65
 • แจ้งลบ
    สมาชิกอาเซียนคืออะไร
    สนธยา เลิศอุดม [21/08/2012 - 12:10:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 64
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณนะค่ะที่อัพเดตความรู้ให้พวกเา
    นานา [13/08/2012 - 08:34:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 63
 • แจ้งลบ
    พวกควายเค้ามีไว้ไห้ศึกษาถ้ามุงไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องเปิด ไอ้สาด
    pote [11/08/2012 - 21:03:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 62
 • แจ้งลบ
    ดีอยู่ครับ

    พี [02/08/2012 - 06:43:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 61
 • แจ้งลบ
    ควย
    เกดเ้ [15/07/2012 - 11:01:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 60
 • แจ้งลบ
    ดดเพะ้เะ้้ะพ่ั
    โดนัท [14/07/2012 - 12:27:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 59
 • แจ้งลบ
    ผมอยากเย็ด
    เกม [11/07/2012 - 13:38:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 58
 • แจ้งลบ
    รักผึ้งมากลาก่อนขอให้ทุกคนไว้อาลัย
    ชมรมคนรักเคโอติก [05/07/2012 - 10:20:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 57
 • แจ้งลบ
    ไม่ดีเลยน่าเบื่อ
    บีม [05/07/2012 - 10:10:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 56
 • แจ้งลบ
    พวกเราขอขอบคุณ
    พินบี สวีตตี้ ฟีฟาร์ บุ้งกี๋ อิตาลี เอ็มไพรส์ บิ๊กเบน ไอเฟล [03/07/2012 - 13:35:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 55
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณนะคร้ะคร้ะ
    กล้วยทอด [03/07/2012 - 13:34:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 54
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่า ถ้ามีความรู้ใหม่ๆก็อัพเดตให้เราได้รู้บ้างนะคะ
    ป๊อกกี้ [03/07/2012 - 13:31:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 53
 • แจ้งลบ
    บักโก้ถ้ากูไม่อ่านผิดพ่อมึงไหม
    เมน [02/07/2012 - 15:20:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 52
 • แจ้งลบ
    oloทุกคน
    มาริโอ้ [02/07/2012 - 09:46:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 51
 • แจ้งลบ
    ผิดพ่อมึงใหม
    เจน [28/06/2012 - 15:25:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 50
 • แจ้งลบ
    เมย์รักอ๊อฟนะค่ะ
    เมยื [28/06/2012 - 15:23:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 49
 • แจ้งลบ
    เมย์รักซี้
    ราม [28/06/2012 - 12:31:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 48
 • แจ้งลบ
    รักเพื่อนผิดไหม อ๊อฟ
    เม [28/06/2012 - 12:30:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 47
 • แจ้งลบ
    ดีใจที่ไดศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนค่ะ
    เม [28/06/2012 - 12:28:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 46
 • แจ้งลบ
    กูอยากอ่านผิดไหม
    เมน [28/06/2012 - 12:24:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 45
 • แจ้งลบ
    ขอบคูณที่ให้ความรู้ครับ จริงอย่างที่คุณว่าคุณโก้เขาให้อ่านไม่ใช่ด่าคน
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 12:22:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 44
 • แจ้งลบ
    อีrockyผีบ้า
    อาส [28/06/2012 - 12:22:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    กูไม่อยากอ่าน
    เมน [28/06/2012 - 12:21:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    กูไม่อ่านผิดไหม
    ปุ๊ [28/06/2012 - 12:19:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    ไม่จริง
    ปุ๊ [28/06/2012 - 12:17:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    รักนะตาล
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 12:16:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    เมย์รักลีโอมาก
    เมย์ [28/06/2012 - 12:16:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    ปุ๊รักอีอฟ
    เม [28/06/2012 - 12:15:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    รักนะน้องลีโอ
    ออย [28/06/2012 - 12:15:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    ไอ้บ้า
    เจน [28/06/2012 - 12:14:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    รักนะปอย
    ตาล [28/06/2012 - 11:58:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    รักนะแอ๋วจากพาน
    พาน [28/06/2012 - 11:35:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    รักเพื่อนผิดไหมตึ่ง
    มาย [28/06/2012 - 11:33:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    กูเกรียดมึง
    แอ๋ว [28/06/2012 - 11:32:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    ไม่มีคู่แค่เหงา ไม่มีเขาแค่โสด
    เจน [28/06/2012 - 11:31:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    ฝนรักปอยมากที่สุด
    ฝน [28/06/2012 - 11:31:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    ดีนะค่ะที่ได้เรียนรู้
    เมย์ [28/06/2012 - 11:30:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    อ๊อฟรักเมย์
    ราย [28/06/2012 - 11:30:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    รักนะตาล
    ปอย [28/06/2012 - 11:29:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    อีมายรักอีเมย์
    เกส [28/06/2012 - 11:29:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    ตาลผีบ้า
    ตึ่ง [28/06/2012 - 11:28:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    รักนะเมย์
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 11:28:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    ผมรักกระดุม
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 11:27:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    อีเมย์ผีบ้า
    โม [28/06/2012 - 11:27:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    อีมายผีบ้า
    เมย์ [28/06/2012 - 11:26:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ผมดีใจที่ได้เรียนรู้ครับ
    อ๊อฟ [28/06/2012 - 11:26:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    อียูโกะผีบ้า
    ส้ม [28/06/2012 - 11:25:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    อีเจนผีบ้า
    ต่าย [28/06/2012 - 11:24:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    ดีใจที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
    มาย [28/06/2012 - 11:24:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    กูเกลียดมึง
    ฟ้า [28/06/2012 - 11:23:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ดีจังที่ให้ความรู้
    ฝน [28/06/2012 - 11:23:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณที่ให้ความรู้
    ปุ๊ [28/06/2012 - 11:21:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ดีจริงได้เรียนรู้มากเลยค่ะ
    แอ๋ว [28/06/2012 - 11:20:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ดีจริงๆได้เรียนรู้
    เมย์ [28/06/2012 - 11:19:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    คนไร้นาม สกุล [20/06/2012 - 17:55:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    Okอยู่อ่ะนะ
    ยูโกะ [17/06/2012 - 10:46:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    เขาให้อ่านไม่ไช่ให้ด่าค่ะสมองมีมั้ย ไปตายไป
    โก้ [01/06/2012 - 22:02:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    ควรเปิดเผยข้อมูลให้มากกว่านี้5555+
    วิชิดา กันยามหานนท์ [19/05/2012 - 21:17:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    good
    pox [04/05/2012 - 00:02:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ไปตายกันเลยไป 5555555555555555+
    อ้วนโป้ง [04/01/2012 - 14:16:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    ดีจริงๆ จะใด้รู้
    ธีรัช [04/01/2012 - 14:13:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    เดน่ดตน
    ก [04/10/2011 - 10:32:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    สวดยอดไปเลยลูกพี่
    tay0855104274@hotmail.co.th [27/09/2011 - 15:03:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    สร้างใหม่นะไม่ดีเลยทำไมไม่มีปุ่มไม่โหวดละไอบ้า
    rocky [22/09/2011 - 20:34:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ดีอยู่นะค่ะ
    เจน [06/09/2011 - 20:33:14]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « เมษายน 2557 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด