ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน คืออะไร และมีเป้าหมายอย่างไร

วันที่ 21 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 15930 คน)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนคืออะไร  และมีเป้าหมายอย่างไร
อาเซียนตระหนักว่าสันติภาพ  ความมั่นคง  และเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจ  (confidence  building)  เสถียรภาพ (stability)  และสันติภาพ (peace)  ในภูมิภาค  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและปราศจากภัยคุกคามจากด้านการทหารและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  มีเป้าหมาย 3 ประการ  ได้แก่  (1) สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวความคิดและส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง  (2) ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุมคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์  (3) ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก  โดยอาเซียนมีบทบาทนำในภูมิภาคและจะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  ทั้งนี้  อาเซียนกำลังจัดทำแผนงานสำหรับการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN  Political Security  Community  Blueprint - APSC  Blueprint)  ซึ่งมีความคาดหวังให้เสร็จภายในปลายปี 2551
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 15931 คน จำนวนคนโหวต 62 คน

  จำนวนคนโหวต 62 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
13%
  ให้ 2 คะแนน
 
11%
  ให้ 3 คะแนน
 
16%
  ให้ 4 คะแนน
 
11%
  ให้ 5 คะแนน
 
48%
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    พ่องด้องง
    /#_%_#_ [06/03/2018 - 10:15:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    ดีนะครับ ต่อไปในอณาคตพอกเราอาจใช้ข้อมูลอย่างเป็นประโยชน์ได้ ตามหลักแล้วการสื่อสารถือเป็นสิ่งที่ดี ใครไม่เห็นประโชน์นี่ควรพิจรณาตัวเองได้แล้วนะครับ
    บัตเลอร์ [27/02/2016 - 11:37:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    เชี่ยไร!!!!!
    คน [14/11/2014 - 14:33:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ขี้หี จังไรว่ะ 5555
  ขี้เพียก
    หัวควย [14/11/2014 - 14:33:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    กากดอ
    ควยๆ [14/11/2014 - 14:31:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    ไอสัสเอ๋ย กูไม่รู้เรื่องเลย สาสส เย๊ดแหม่
    หัวดอ [14/11/2014 - 14:31:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    กากฃฃฃเย็ดแหม่ๆๆ
    หัวดอ [14/11/2014 - 14:30:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ytkiu;/. ,9opp.
    gity.yl./k/ [09/09/2014 - 10:31:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ช่วยแสดงความคิดเห็นที่มีสาระความรู้กับคนเข้ามาหาความรู้ด้วย ไม่ใช่พิมพ์คำหยาบหรืออะไรๆที่ไม่สมควร จบประโยค
    !#@$$^$%^*( [03/01/2013 - 22:40:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    เอาควายมาให้ชาวนา
    .... [07/12/2012 - 14:04:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    2 คำ ดีคะ
    นฤมล [17/09/2012 - 11:15:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
    น่าน [28/08/2012 - 15:16:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    มี3ข้อเองหรอ
    poppy [10/07/2012 - 20:43:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    ระดับประถมยังให้สอดแทรกหลักสูตรและสอนอีก มันน่าปวดหัวไหม น่าจะบรรจุในระดีบมัธยมนะ ให้เขาสอนคณิต ภาษาไทยเต็ม ๆ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเร็วก่อนมิได้หรือครับ
    วิชาการโรงเรียน [04/07/2012 - 10:15:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    Give Thailand have happy everyyear.
    poly [26/06/2012 - 18:08:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ด๋องงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
    โอม [25/06/2012 - 10:34:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    คุวย บอมัมี่ พ่อมุงตายไง
    tanapon [25/06/2012 - 10:32:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    ผมว่าสมาคมอาเซียนน่าจาเปนปายด้ายสวยนาคาฟปี2558ก๊จามีประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นคับบบบบบ
    โอม [25/06/2012 - 10:30:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    romantickza1596_love@hotmail.com
  เอาไป @ ทีๆ
    บอมส์ฟี่ น่าลั๊คอ่ะ [13/06/2012 - 10:30:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    พ่อมุงตาย
    บอมมี่ [13/06/2012 - 10:29:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ไม่รู้เรื่อง
    ธนาวุฒิ [27/02/2012 - 14:45:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ปัญหาเขาพระวิหาร... ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา.... เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ บทบาทของประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร ???????
    Tonghom [30/10/2011 - 09:44:39]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2561 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด