ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
สารพันบทความ
การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยรัชกาลที่ 5

(จำนวนคนอ่าน 4265 คน)
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

          ในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปรารภว่า เงินภาษีอากรอันเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดิน จัดเก็บกันไม่เป็นระเบียบกระจัดกระจายรั่วไหลไปมากมาย ในปี พ.ศ. 2416 จึงได้ตราพระราชบัญญัติสำหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ ขึ้น เพื่อเป็นสำนักงานกลางสำหรับเก็บเงิน ผลประโยชน์รายได้ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ในที่แห่งเดียว มิให้แยกย้ายกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ

          ดังนั้น จึงให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง นำส่งเงินผลประโยชน์เข้า หอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นรายได้แผ่นดิน ให้มีพนักงานบัญชีกลางรวบรวมบัญชีผลประโยชน์แผ่นดินและตรวจตราการเก็บภาษีอากรของหน่วยงานต่าง ๆให้เป็นไปอย่างรัดกุม ซึ่งนับเป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ จุลศักราช 1237 ตั้งกรมพระคลังมหาสมบัติ แยกงานการคลังออกจากงานการต่างประเทศ ซึ่งรวมกันอยู่เป็นราชการในกรมท่า และต่อมาในปี พ.ศ. 2433 ได้ยกฐานะกรมพระคลังมหาสมบัติ เป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

          ส่วนการจัดเก็บภาษีโปรดให้เปลี่ยนแปลงวิธีเก็บภาษีอากรใหม่ จากระบบเจ้าภาษีนายอากรมาเป็นหน่วยงานราชการเป็นผู้เก็บเอง โดยครั้งแรกได้ทดลองให้เทศาภิบาลบางแห่งจัดเก็บภาษีอากรเอง ปรากฏว่าได้ผลดี สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น จึงโปรดให้เลิกวิธีเรียกประมูลรับเหมา ผูกขาดเก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยสิ้นเชิง และให้เทศาภิบาลเก็บเองเหมือนกันหมดทุกมณฑล สำหรับด้านรายจ่าย พระองค์ได้ทรงวางอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตามตำแหน่งแทนเงินเบี้ยหวัดที่จ่ายแต่เดิม และได้พระราชทานเบี้ยบำนาญแก่ข้าราชการเมื่อรับราชการไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2439 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรกอันเป็นแบบฉบับที่จะต้องทำงบประมาณแผ่นดินขึ้น นอกจากการปฏิรูปแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกภาษีชนิดที่เป็นโทษแก่ราษฎร และภาษีอากรบางประเภท ที่รายได้ให้กับรัฐบาลไม่มากนัก และเป็นภาระแก่คนยากจน เช่น ภาษีอากรภายใน อากรบ่อนเบี้ย เป็นต้น โดยลดจำนวนบ่อนเบี้ยลง และในที่สุดก็ยกเลิกได้ทั้งหมด เมื่อปี พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 สำหรับบทบัญญัติของภาษีอากรที่ได้มีการตราขึ้นในรัชสมัยนี้ เป็นเพียง การแก้ไขปรับปรุงภาษีอากรที่มีอยู่เท่าเดิมนั้น มิได้มีการเพิ่มประเภทภาษีขึ้นใหม่แต่อย่างใด

          เนื่องในโอกาส 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับพระอัจริยภาพในด้านต่าง ๆ ของพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

************
ขอบคุณรูปภาพจาก : oknation.net
จำนวนคนอ่าน 4266 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด