ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
สารพันบทความ
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาล ๒๕๕๔/๕๕

)

          คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติกรอบชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ โครงการรับจำนำข้าวที่นำมาใช้นี้ไม่ใช่เป็นโครงการทั่วไปเหมือนหนก่อน ที่แค่ต้องการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ แต่เป็นการใช้ราคาชี้นำตลาด สูงกว่าราคาเดิมเกินกว่า ๕๐% และยังรับจำนำข้าวทุกเมล็ด โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อจัดการรูปแบบวงการค้าข้าวครั้งใหม่ ให้มีการปรับฐานราคาสูงขึ้น เพื่อไม่ให้เกษตรกรเป็นเบี้ยล่างของพ่อค้าและต่างชาติเหมือนที่ผ่าน ๆ มาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบกรอบ วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
          เป้าหมายการรับจำนำ ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำทั้งโครงการ ส่วนปริมาณข้าวเปลือกที่ เกษตรกรแต่ละรายจะจำนำได้ไม่จำกัดจำนวนเช่นกัน โดยต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการทำประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย ระยะเวลาดำเนินการ
          ระยะเวลาดำเนินการรับจำนำ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ภาคใต้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ระยะเวลาไถ่ถอน ๔ เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
           วิธีการรับจำนำ ให้รับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมจังหวัด และข้าวเปลือกปทุมธานี เฉพาะใบประทวนเท่านั้น โดยให้ อคส. และ อ.ต.ก. รับสมัครโรงสี/ตลาดกลางเข้าร่วมโครงการเป็นจุดรับฝากข้าวเปลือกและจ่ายใบประทวน ให้เกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำนำ เพื่อให้เกษตรกรนำใบประทวนไปจำนำกับ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายเงินให้เกษตรกร ภายใน ๓ วันทำการ โดยให้โรงสีที่รับฝากข้าวเปลือกไว้ดำเนินการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบเข้าโกดังกลางตามหลักเกณฑ์ และมติของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว สำหรับตลาดกลางที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในโกดังที่ อคส./อ.ต.ก. กำหนดเป็นโกดังกลาง ๓ ในกรณีการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวให้รับจำนำใบประทวนเท่านั้น แต่ อาจพิจารณาให้มีการรับจำนำยุ้งฉางเฉพาะในพื้นที่ที่มียุ้งฉางเก็บรักษาและมีการดูแลได้มาตรฐาน โดยในอดีตไม่เคยมีปัญหาสร้าง ความเสียหายให้ภาครัฐเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์และมติของคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลการรับจำนำข้าว
          การที่รัฐบาลยอมเปิดจำนำ หรือรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าตลาดเกือบ ๑ เท่าตัวจากราคาก่อนรับจำนำข้าวเปลือก รัฐบาลได้หาวิธีป้องกันการที่ประชาชนต้องแบกภาระค่าครองชีพสูงขึ้นโดยได้เตรียมรับมือไว้ ๒ ส่วน คือ การกวดขันดูแลไม่ให้พ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินจริง กับอีกส่วนคือการจัดทำถุงข้าวราคาถูกแทรกแซงตลาด ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถซื้อข้าวราคาถูกมาบริโภคได้
------------------------------------
ขอบคุณรูปภาพ chaoprayanews.com
จำนวนคนอ่าน 1647 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด