ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
สารพันบทความ
นโยบายพรรคการเมือง : การหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ 3 มิ.ย. 2554 )
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

          ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มตัว และกำลังจับตามองว่า ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะเข้ามากุมอำนาจบริหารประเทศ นโยบายหาเสียงของแต่ละพรรค กลุ่มนักธุรกิจและนักวิชาการได้วิพากษ์ถึงนโยบายด้วยความเห็นต่างกันออกไป โดยเฉพาะโครงการประชานิยมต่าง ๆ มีการพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาและมองผลประโยชน์ระยะสั้น ๆ เท่านั้น
          นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า พรรคการเมืองมองแต่ผลระยะสั้น ไม่ได้คิดไกล เช่น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่มีการพูดเรื่องการพัฒนาและการเพิ่มผลผลิต ทั้ง ๆ ที่ควรกระทำควบคู่กัน ที่ผ่านมารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแค่เอาตัวให้รอด การอ้างว่าทำเพื่อประชาชน แต่ไม่มีการพูดว่าประเทศไทยในอีก ๒๐ – ๓๐ ปีจะก้าวไปอย่างไร จึงขอให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศคิดให้ไกล ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ ต้องเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไม่เป็นนโยบายเฉพาะหน้า มีการวางเป้าหมายหรือทิศทางกำหนดให้แน่ชัด เช่น เกษตรอาหาร หรืออุตสาหกรรม จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง จากนั้นเปิดให้มีการลงทุน สร้างแรงจูงใจ เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต ด้วยวิธีการผลิตแนวใหม่ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ปล่อยให้เดินไปตามบุญตามกรรม นโยบายด้านเศรษฐกิจจะต้องพูดควบคู่นโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ดูแลประชาชนยากจนในระยะยาว นอกจากนี้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย มีการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ไม่วัดการเจริญเติบโตของประเทศด้วยจีดีพี ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการเมืองมานาน และถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มประเทศทิปส์ คือ ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบขึ้น และการที่จะให้หลุดพ้นสภาพดังกล่าว ต้องมีความมั่นคงทางการเมือง เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว
          นโยบายพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ออกมาใช้สำหรับหาเสียงเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองควรมีการพูดเรื่องการปรับโครงสร้างการผลิต การเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนมากกว่าการพูดถึงแผนระยะสั้นที่เป็นนโยบายประชานิยม เพียงเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ ทุกนโยบายที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคประกาศออกมา ล้วนดูดี เช่น การยกระดับรายได้ประชาชน ยกระดับรายได้เกษตรกร ในการทำงานจะพบว่า ทุกระดับ ทั้งเรื่องกลไก ความโปร่งใส การแทรกแซง ทำให้วิธีการจัดการมีปัญหา พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีนโยบายสำหรับใช้หาเสียง เมื่อได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วต้องพยายามผลักดันนโยบายของพรรคตนให้เป็นนโยบายของรัฐบาล หากเป็นรัฐบาลผสมจะต้องหารือกันจัดทำนโยบาย และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการผูกมัดให้รัฐบาลบริหารราชการไปตามนโยบายนั้น อีกทั้งเป็นแนวทางให้สมาชิกควบคุมการบริหาร รัฐบาลต้องแถลงนโยบายให้ชัดแจ้ง
          นโยบายถือเป็นทางเลือกจากวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องระบุสิ่งที่เลือกเป็นเนื้อหาใจความ นโยบายเป็นการมองไปข้างหน้า มีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว เพราะมีส่วนที่ยังไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นของสำคัญ หากไม่ได้รับความไว้วางใจ รัฐบาลไม่อาจบริหารประเทศต่อไปได้ การกำหนดนโยบายที่ดีเป็นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างหนึ่ง การกำหนดนโยบายที่ดี ทำให้รัฐบาลบริหารราชการได้ครบวาระ
....................................................
ขอบคุณรูปภาพจาก : tpd.in.th
จำนวนคนอ่าน 1337 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด