ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์
15 ธ.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” ตัวคูณ
20 พ.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมแจ้งข่าวความคืบหน้าสมาชิก กบข. เรื่องการให้สิทธิ Undo กับข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด
13 พ.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน ๕๓ ปี ก้าวหน้าวิชาการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์เครือข่าย
22 ต.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ปฏิญานตน เพื่อปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
17 ต.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน PRD QWL
2 ต.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งระดับสูง ของกรมประชาสัมพันธ์
30 ก.ย. 2557
ภาพกิจกรรม งานวันเกษียณอายุชราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
30 ก.ย. 2557
บุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๕๗
24 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
16 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจจัดงานเกษียณอายุราชการ
12 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ระดับคะแนนข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลของยุโรป (CEFR)
8 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
2 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดปฐมนิเทศข้าราชการ รุ่นที่ ๑๓
26 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสร้างความผาสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
22 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
21 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการต้นเป็นอำนวยการสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
20 ส.ค. 2557
งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๗
19 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๑/๒๕๕๗
18 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมทดลองการใช้งานระบบประเมินสมรรถนะหลักของ กปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
18 ส.ค. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>