ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
"ตลาดนัดพอเพียง" ภายใต้โครงการ Happy NBT
27 มี.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง"
16 มี.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลัดสูตร "ข้าราชการไทยไร้ทุจริตกับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์" และสัมนา เรื่อง "ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์"
6 มี.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) และตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)
6 มี.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆบูชา
3 มี.ค. 2558
อ่าน 21 ครั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย และสร้างคุณธรรม จริยธรรม
29 ม.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อวางแผนกำลังคน
28 ม.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "สุข๘ ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
12 ม.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงระบบ PMS รูปแบบใหม่
9 ม.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์กฏหมาย UNDO
9 ม.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่
7 ม.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานเชิงลึกของตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด
25 ธ.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
24 ธ.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์
15 ธ.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” ตัวคูณ
20 พ.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมแจ้งข่าวความคืบหน้าสมาชิก กบข. เรื่องการให้สิทธิ Undo กับข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด
13 พ.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน ๕๓ ปี ก้าวหน้าวิชาการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์เครือข่าย
22 ต.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ปฏิญานตน เพื่อปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
17 ต.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน PRD QWL
2 ต.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งระดับสูง ของกรมประชาสัมพันธ์
30 ก.ย. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>