ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
กองการเจ้าหน้าที่ จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 ส.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุม อ.ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
18 ส.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
14 ส.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ"
10 ส.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมกิจกรรม "ร่วมตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล"
6 ส.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ เรียกรายงานตัวเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
24 ก.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรม คุณธรรมของกรมประชาสัมพันธ์
9 ก.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุม "ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลค่างานของตำแหน่ง ปชส. จังหวัด"
9 ก.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทำการนับคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมประชาสัมพันธ์
26 มิ.ย. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนปฏิบัติการ HR Scorecard ปี พ.ศ. ๒๕๕๙"
23 มิ.ย. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการถ่ายทอดเป้าหมาย จากผู้อำนวยการกองไปสู่หัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย
10 มิ.ย. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา
5 มิ.ย. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
5 มิ.ย. 2558
อ่าน 48 ครั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการชี้แจงและเก็บข้อมูลกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง
4 มิ.ย. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการชี้แจงและเก็บข้อมูลกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง
27 พ.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ออมไว้ก่อน พ่อสอนไว้"
26 พ.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
26 พ.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงและเก็บข้อมูลกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง
26 พ.ค. 2558
อ่าน 28 ครั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
26 พ.ค. 2558
อ่าน 24 ครั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการชี้แจงและเก็บข้อมูลกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง
21 พ.ค. 2558

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>