ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
16 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจจัดงานเกษียณอายุราชการ
12 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ระดับคะแนนข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลของยุโรป (CEFR)
8 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
2 ก.ย. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดปฐมนิเทศข้าราชการ รุ่นที่ ๑๓
26 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสร้างความผาสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
22 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
21 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการต้นเป็นอำนวยการสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
20 ส.ค. 2557
งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๗
19 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๑/๒๕๕๗
18 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมทดลองการใช้งานระบบประเมินสมรรถนะหลักของ กปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
18 ส.ค. 2557
จัดบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างกำลังคนเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
14 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
6 ส.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
30 ก.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน
25 ก.ค. 2557
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
23 ก.ค. 2557
พิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
21 ก.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการต้นเป็นอำนวยการสูง
17 ก.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๕๗
17 ก.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่ เรียกรายงานตัวเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
17 ก.ค. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>