ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสำรวจเส้นทาง R3A

วันที่ 26 ม.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สปต.
 
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสำรวจเส้นทาง R3A
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรี -ต่างประเทศอาเซียนหรือผู้แทน รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน ตลอดจนเลขาธิการบริหารของคณะกรรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) ได้เดินทางโดยรถยนต์เพื่อสำรวจพัฒนาการและศักยภาพของเส้นทาง R๓A ระหว่างเชียงแสน – เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – จิ่งหง – คุนหมิงเพื่อเป็นการผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน
ในช่วงค่ำของวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยาได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ณ โรงแรมอนันตรา รีสอร์ทแอนด์สปา โกลเดนไทรแองเกิล จังหวัดเชียงราย
ต่อมา ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกเดินทาง โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย) และฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพาน โดยสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งนี้เริ่มสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดแล้วเสร็จปลายปี ๒๕๕๕ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสะพานเชื่อมต่อเส้นทาง R3A จากเชียงของของไทยตรงเข้าสู่ห้วยทรายของลาว ซึ่งในปัจจุบัน ยังต้องอาศัยเรือข้ามฟากอยู่
หลังจากนั้น คณะได้เดินทางเข้าสู่ห้วยทรายของลาว โดยได้รับฟังสรุปจากรัฐบาลลาว และเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปตามเส้นทางสาย R3A ไปยังหลวงน้ำทา โดยฝ่ายลาวได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา และช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปจนถึงด่านบ่อเต็นท์ และได้รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการค้าข้ามแดน ณ ด่านบ่อเต็น จากนั้นเดินทางต่อไปในประเทศจีนทางด่านบ่อหาน เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา โดยมีนายหู เจียงหยู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนให้การต้อนรับ หลังจากนั้น คณะได้เดินทางตามเส้นทางต่อไปยังเมืองจิ่งหง และเมื่อเดินทางถึงเมืองจิ่งหง คณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็เดินทางต่อด้วยเครื่องบินไปยังนครคุนหมิงเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนในวันรุ่งขึ้นต่อไป
รัฐมนตรีว่าการฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางที่ไทยพยายามผลักดันเพื่อส่งเสริม ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา จึงเป็นที่น่ายินดี เพราะปัจจุบันรถยนต์และรถขนส่งสามารถวิ่งได้สะดวก แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม และทราบว่าสินค้าต่างๆ จากจีนก็ใช้เส้นทางนี้ขนส่งไปยังไทยและแม้กระทั่งไปถึงมาเลเซียแล้ว ส่วนเรื่องที่จะต้องปรับปรุงคือเรื่องเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้สะดวกขึ้นต่อไป โดยต้องคำนึงถึงความมั่นคงและการป้องกันอาชญากรรมข้ามแดนด้วย และหวังว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่องต่อไป อาทิ การสร้างจุดบริการน้ำมันหรือจุดพัก การเพิ่มที่จอดรถ การใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับพิธีการศุลกากร รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการไปมาหาสู่ของคนระหว่างจีนและอาเซียนเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจำนวนมหาศาล
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวถึงการค้าสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการใช้เส้นทางนี้ว่า ผู้ส่งออกไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ และรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าให้มาก เพราะตลาดของจีนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคชาวจีนจะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงในการบริโภคมากขึ้น
การเดินทางครั้งนี้เป็นการได้ลงพื้นที่จริง ตรวจดูสภาพจริงของเส้นทาง ตลอดจนได้พบปะกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จึงทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบด้วยตนเองถึงพัฒนาการของการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค โอกาสความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกัน ตลอดจนระหว่างการเดินทาง รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำไปร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไปได้
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน คืออะไร และมีเป้าหมายอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
ภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาอะไร
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interference) คืออะไร
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 1 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
25%
  ให้ 2 คะแนน
 
25%
  ให้ 3 คะแนน
 
25%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
25%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด