ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร และไทยได้ประโยชน์อย่างไร

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 4844 คน)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไรและไทยได้ประโยชน์อย่างไร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนก็มีความคืบหน้าที่ดีในความร่วมมือต่าง ๆ เป็นลำดับและในที่สุดอาเซียนได้มุ่งหวังที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจในปี 2558  ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน  โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน  แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น  มีความสามารถในการแข่งขันสูง  มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน  และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้นทำให้อาเซียนมีอำนาจซื้อสูงขึ้นตามมา  เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี
การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง  อาเซียนจึงมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน  มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผ่านไปยัง มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันก็จะส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย
ขณะที่การเจรจาเพื่อเปิดตลาดในระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลกยังมีท่าทีว่าจะไม่สามารถสรุปผลได้ในอนาคตอันใกล้  ประเทศต่าง ๆ จึงได้พยายามที่จะทำข้อตกลงการค้าเสรีไม่ว่าจะในระดับทวีภาคี หรือระดับภูมิภาค ในส่วนของอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA หรือ อาฟต้า) มาแล้ว 15 ปี และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ต่อไป
หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สำเร็จ  ไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  และเปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  ซึ่งอาเซียนยังมีความต้องการด้านการบริการเหล่านี้อีกมาก  นอกจากนี้  ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน  ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก  และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 4845 คน จำนวนคนโหวต 299 คน

  จำนวนคนโหวต 299 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
12%
  ให้ 2 คะแนน
 
9%
  ให้ 3 คะแนน
 
10%
  ให้ 4 คะแนน
 
13%
  ให้ 5 คะแนน
 
56%
 • ความคิดเห็นที่ 180
 • แจ้งลบ
    *121+123-123.00
    ฮาเอง [30/08/2013 - 14:15:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 179
 • แจ้งลบ
    不味いか。
    士 [02/08/2013 - 12:48:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 178
 • แจ้งลบ
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไรและไทยได้ประโยชน์อย่างไร
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนก็มีความคืบหน้าที่ดีในความร่วมมือต่าง ๆ เป็นลำดับและในที่สุดอาเซียนได้มุ่งหวังที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจในปี 2558 ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น มีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้นทำให้อาเซียนมีอำนาจซื้อสูงขึ้นตามมา เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี
  การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง อาเซียนจึงมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผ่านไปยัง มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันก็จะส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย
  ขณะที่การเจรจาเพื่อเปิดตลาดในระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลกยังมีท่าทีว่าจะไม่สามารถสรุปผลได้ในอนาคตอันใกล้ ประเทศต่าง ๆ จึงได้พยายามที่จะทำข้อตกลงการค้าเสรีไม่ว่าจะในระดับทวีภาคี หรือระดับภูมิภาค ในส่วนของอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA หรือ อาฟต้า) มาแล้ว 15 ปี และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ต่อไป
  หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สำเร็จ ไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า และเปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาเซียนยังมีความต้องการด้านการบริการเหล่านี้อีกมาก นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม
    copy555++ [24/01/2013 - 16:55:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 177
 • แจ้งลบ
    ประชาคมอาเซียน ที่จะเริ่มในปี 2558 ผมขอแสดงความคิดเห็น ในนามของคนไทย ตัวเล็ก
  ประเด็นที่ 1 สินค้าด้านการเกษตรบางอย่าง ซึ่งจะกระทบต่อเกษตรกร เกษตรกรยังไม่ทราบเลยว่าปี 58 เกษตรกรต้องเจอกับปัญหาอย่างไรบ้าง ทางภาครัฐของประชาสัมพันธ์ ให้มาก ซึ่งการเข้าถึงข้อมุลรัฐต้องนำข้อมูลให้ถึงประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนต้องมาหาข้อมูล อาจจะกระทำในรูปของการกระจายข้อมูลลงสู่ท้องถิ่นแล้วให้ท้องถิ่นนำข้อมุลไปให้ประชาชนต่อไป เพราะฉะนั้นก่อนถึงปี 58 รัฐต้องทำการบ้านให้มาก
  ประเด็นที่ 2 ผลกระทบด้านสังคม เช่นปัญหายาเสพติด อาชญากรข้ามชาติ และปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย รัฐต้องมีมาตรการที่ชัดเจน ไม่ใช่ปล่อยให้คนไทยต้องมารับผลกระทบโดยที่รัฐไม่ดูแล
  cherdpong [25/11/2011 - 11:39:42]
    2542+++ [24/01/2013 - 16:54:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 176
 • แจ้งลบ
    มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แบบว่าไม่ชอบมาก ๆ ตรงที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาป้วนเปี้ยนในบ้านเรามาก ๆ กลัวปัญาหายาเสพติด อาชญากรรมที่ซู้ด แย่งกันกินแย่งกันใช้ รัฐบาลรับมือไม่ไหวหรอก แค่ปัญาหาในประเทศยังแก้กันไม่ได้เลย

  ว้าว อย่างนี้เราคงต้องเก่งภาษามาก มาก สินะ
  ถึงจะทำการค้าเสรีได้ แต่ก็ดีนะ ความเป็นอยู่ทางบ้านอาจดีกว่เดิม
    Asita [24/01/2013 - 16:53:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 175
 • แจ้งลบ
    อย่ามาทำเก๋า กาก เกรียน จุงเบย
    เหวอกัญชา [15/01/2013 - 02:28:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 174
 • แจ้งลบ
    ควรประชาสัมพันธ์ในแง่กฎหมายว่าการเปิดเสรีในแง่กฎหมายเป็นเช่นไรบ้าง ใครได้สิทธิในการได้ประโยชน์บ้าง ยุทธศาสตร์ของไทยเป็นเช่นไร เกี่ยวกับการซื้อที่ดินต่าง ๆ ที่ไทยเราเสียเปรียบให้คนต่างชาติ และอื่นๆอีกมากมายที่เราเสียเปรียบต่างชาติ
    กม.บ้านเราอ่อนไป [14/12/2012 - 09:19:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 173
 • แจ้งลบ
    มันยาวเกิน
    มามท่ก่เมท่เวเเ [23/11/2012 - 14:01:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 172
 • แจ้งลบ
    ชาวบ้านที่เขาทำการค้าการเกตรกลับชายแดนเช่นยวิ่งข้าวเขมรรายได้หาเช้าเข้าอาจจะหมดงานทำเพราะเวลาเปิดประชาคมที่สามารถวิ่งเข้าไปรับของโดยเสรีภาพทำไห้พ่อค้ามันไม่ต้องจ้างชาวบ้านไปเอาของการเกษตรแต่พ่อค้ามันจะเอารถ10ล้อง-24ล้อเข้าไปเอาเองและอีกมากมาย
    ต้องอ่านนะ [07/11/2012 - 17:43:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 171
 • แจ้งลบ
    ใครไม่มีเมียรีบหาเมียนะเดี๋ยวเพื่อนบ้านอันไม่พึงประสงฟาดไปแดก
    กลัว [07/11/2012 - 17:35:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 170
 • แจ้งลบ
    ข้อดี
  ทำให้เศรษกิจดีขึ้นคับ ทุกอย่างเลยพ่อค้า แม่ค้า เงินไหลเข้าประเทศเยอะครับ
  ข้อเสีย
  ปัญหาสังคมมากขึ้น เนื่องจากมีคน สินค้า บริการ เข้ามากมาก ปัญหาก้ตามมาครับ กรุงเทพคงแออัดกว่าเดิมคับ
  .......มีอีกเยอะครับ
  ทีเลยไม่ได้ ภาษา ปะกิต สำคัญมากตรับ ไม่เชื่อค่อยดู
    แทกิจ [25/10/2012 - 15:01:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 169
 • แจ้งลบ
    ส่งไม่ได้
    แทกิจ [25/10/2012 - 14:56:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 168
 • แจ้งลบ
    5555+งุงิ
    พะ [17/10/2012 - 12:26:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 167
 • แจ้งลบ
    ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนมากมายเลย555555555555555556789เอ๊ย
    moji [21/08/2012 - 19:57:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 166
 • แจ้งลบ
    สวดยวด
    ขิม [17/08/2012 - 10:11:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 165
 • แจ้งลบ
    ดีค่ะ
    แก้ม [17/08/2012 - 10:10:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 164
 • แจ้งลบ
    ไม่ดี
    น [15/08/2012 - 17:51:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 163
 • แจ้งลบ
    อืมไม่รู้เรื่องเลย
    66 [11/08/2012 - 10:55:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 162
 • แจ้งลบ
    แม่มึงขายตูดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    แฟรงค์ [08/08/2012 - 10:34:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 161
 • แจ้งลบ
    GuPech☻
    Pech [08/08/2012 - 10:33:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 160
 • แจ้งลบ
    พ่อมึงตายๆๆๆ ไอ้ กากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    เพชร [08/08/2012 - 10:32:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 159
 • แจ้งลบ
    มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แบบว่าไม่ชอบมาก ๆ ตรงที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาป้วนเปี้ยนในบ้านเรามาก ๆ กลัวปัญาหายาเสพติด อาชญากรรมที่ซู้ด แย่งกันกินแย่งกันใช้ รัฐบาลรับมือไม่ไหวหรอก แค่ปัญาหาในประเทศยังแก้กันไม่ได้เลย
    หนูหน่อย [28/07/2012 - 22:36:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 158
 • แจ้งลบ
    แม่จ้า
    ิ้่ืะ่ะเด [18/07/2012 - 13:22:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 157
 • แจ้งลบ
    เขียดตะปาด
     อพดดะแอัำีไเ [18/07/2012 - 13:17:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 156
 • แจ้งลบ
    เเม่มึงตายสิ
    คเัเัีเร้ี [18/07/2012 - 13:14:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 155
 • แจ้งลบ
    ไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่อาเซียน7
    อิอิ [15/07/2012 - 14:30:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 154
 • แจ้งลบ
    ดีคราฟ
    ตูด [10/07/2012 - 08:34:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 153
 • แจ้งลบ
    พ่อมึงตาย
    ควยไรละ [28/06/2012 - 09:27:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 152
 • แจ้งลบ
    ควยกาก
    รา [25/06/2012 - 10:34:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 151
 • แจ้งลบ
    ดีค่ะ
    ผัก [23/06/2012 - 18:24:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 150
 • แจ้งลบ
    0877412912
    เจมส์ [07/06/2012 - 11:31:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 149
 • แจ้งลบ
    อิอิ
    นเรศ [06/06/2012 - 14:37:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 148
 • แจ้งลบ
    ดีครับ เพื่อ อนาคตของเด็กไทย
    ชัย [01/06/2012 - 12:27:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 147
 • แจ้งลบ
    กดเาสกดเาสกด่้าสดเ้
    ำเกดเกดเ [29/05/2012 - 14:21:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 146
 • แจ้งลบ
    สู้ต่อไป
    มด [25/05/2012 - 11:24:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 145
 • แจ้งลบ
    เราคงเก่งภาษาอาเซียนมากเลยนะค่ะ
    ริน [23/05/2012 - 10:14:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 144
 • แจ้งลบ
    เก่งที่สุดอ่ะ
    เนย [23/05/2012 - 10:08:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 143
 • แจ้งลบ
    หีใหญ่มากๆๆๆ
    เอกภพ [23/05/2012 - 09:51:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 142
 • แจ้งลบ
     พัพเ เพเดกเพะเพ
    พำภถำพะ [22/05/2012 - 10:07:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 141
 • แจ้งลบ
    ประชาคมอาเซียน หร่อ มันจะดีหรือไม่ดี ก็ ไม่มีความหมาย ตราบใดที่ คนไทยไม่เพิ่มศักยภาพตัวเอง แล้วรัฐบวม ก็ ไม่ได้เน้นเรื่องนี้ด้วย ออกแนว ดิ้นรนกันเอง แล้วอย่างนี้จะเอาอะไรไปสู้กับเขาหละ
    ป๋อง นัดวุด [17/05/2012 - 10:29:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 140
 • แจ้งลบ
    คนไทยจะตกงานหรือเปล่า
    จ [28/04/2012 - 10:36:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 139
 • แจ้งลบ
    ประชาคมอาเซี่ยนจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความไม่พร้อมของประเทศไทยในการเตรียมรับมือกับการเปิดประเทศเช่นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร การเตรียมพร้อมในด้านการแข่งขันด้านการฝีมือแรงงานเป็นต้น
    เรืองเดช รัก์คัมภีร์ [27/04/2012 - 11:56:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 138
 • แจ้งลบ
    อาเซี่ยนดีสำหรับประเทศ อินโดนิเซีย มาเลเซีย บรูไน ไทยไม่เห็นได้อะไร มีแต่พวกคุณเข้ามาสร้างภาพมากกว่า
    กรร [04/04/2012 - 13:54:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 137
 • แจ้งลบ
    น่าอ่านมากเลย
    จันทิมา [21/03/2012 - 11:35:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 136
 • แจ้งลบ
    ควรมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีและภาครัฐต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและกระจ่ายลงสู่ประชาชนโดยตรงครับ
    เด่นชัย [17/03/2012 - 14:14:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 135
 • แจ้งลบ
    อาเซียนสู้ๆนะคะ
    น้ำหอม [12/03/2012 - 13:16:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 134
 • แจ้งลบ
    ควรเอาเนื้อหาสั้นมีใจความสำคัญ
    เพชร [09/03/2012 - 13:22:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 133
 • แจ้งลบ
    อ๋อเเจ็ครักตูดหนาเหรอ    พะ [01/03/2012 - 09:53:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 132
 • แจ้งลบ
    จิ๊กรักเเท็บ
    ฟอยหล่อคับ [01/03/2012 - 09:52:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 131
 • แจ้งลบ
    กานเอาตูดหมา
    jack [01/03/2012 - 09:52:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 130
 • แจ้งลบ
    พูดเองเปงเอง
    ดเเด้ [01/03/2012 - 09:52:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 129
 • แจ้งลบ
    กากเเจ็คสัสกากกากกากสัส
    5555+ [01/03/2012 - 09:51:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 128
 • แจ้งลบ
    ไอ้ควายเเจ็ค
    lack [01/03/2012 - 09:49:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 127
 • แจ้งลบ
    ฟอยรักเกฟ
    ฟอย [01/03/2012 - 09:49:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 126
 • แจ้งลบ
    olo
    jack [01/03/2012 - 09:46:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 125
 • แจ้งลบ
    ดีจังเลยนะ
    ้ะร [01/03/2012 - 09:44:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 123
 • แจ้งลบ
    เข้าใจ
    อีม [17/02/2012 - 18:50:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 122
 • แจ้งลบ
    ก้อดี
    วอด [14/02/2012 - 14:00:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 121
 • แจ้งลบ
    ghikvh
    hgtyit [09/02/2012 - 13:08:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 120
 • แจ้งลบ
    533333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555999999999999999999999999999999999999999955555555555555555555555555555555555555559999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999555555555555999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999996666666666666666666666666666666666666666666666666666699999999999999999999999999999999555555555555599999999999999999999995555555555555555555555555555559999999999999999999999999999999999555555595555555555555555555555555559999999999999999999999999999999995555555555555555555555555555555999999999999999999999999999999995555555555555555555555555555555555599999999999999999999999999999999999955555555555555555555555555559999999999999999999999999999999955555555555555555555555555555555555555999999999999999999999999999999333333333333333333333333333333333999999999999999999999999999999999333333333333333333333333333333333339999999999999999999999999999999933333333333333333333333333333333999999999999999999999999999999999999
    . [07/02/2012 - 14:52:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 119
 • แจ้งลบ
    อยากให้อาเซียนเจริญมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    คนหวังดี [07/02/2012 - 14:49:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 118
 • แจ้งลบ
    รักนะครัม
    11 ร.ด [07/02/2012 - 14:47:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 117
 • แจ้งลบ
    ดี มากอาเซียน+55555555555
    มอส [07/02/2012 - 14:45:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 116
 • แจ้งลบ
    รักนะ+55555555555
    โหด [07/02/2012 - 14:43:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 115
 • แจ้งลบ
    สุดยอด
    เรา [31/01/2012 - 20:22:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 114
 • แจ้งลบ
    ใครไม่รู้พูดไม่เพาะ
    การ์ดจร้า [30/01/2012 - 18:12:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 113
 • แจ้งลบ
    ทักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ทุกคนอ่ะอิ๊อ๊
    การ์ดจร้า [30/01/2012 - 18:10:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 112
 • แจ้งลบ
    ก้อรู้จนได้ว่าเปนมาอย่างไร(รู้หมดเลยหุหุ)
    การ์ดจร้า [30/01/2012 - 18:06:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 111
 • แจ้งลบ
    ไม่มีอะไร
    อำพล [30/01/2012 - 09:29:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 110
 • แจ้งลบ
    ต้องหาแล้ว555555555555555555555555555
    แต๋ม [27/01/2012 - 09:23:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 109
 • แจ้งลบ
    พ่องตายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย นมก
    ศ.บ.102 [25/01/2012 - 09:38:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 108
 • แจ้งลบ
    เจอ กัน ตอน เย็น นะ ไอ สัส ศ.บ. เสี่ยว กะ โปก หมา
    รามอินทรา46 [25/01/2012 - 09:37:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 107
 • แจ้งลบ
    มาเถอะสัสกากโรงเรียนมึงอะ
    ศ.บ102 [25/01/2012 - 09:37:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 106
 • แจ้งลบ
    มา วะ เจอ กัน ที่ โรงพยาบาล สินแพทย์
  คน ละ ครึ่ง ทาง
    รามอินทรา46 [25/01/2012 - 09:33:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 105
 • แจ้งลบ
    มากูอยู ศ.บ 102 เด๋วโดนเเทงหรอกสัส
    รามอินทรา44 [25/01/2012 - 09:30:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 104
 • แจ้งลบ
    ไม อะ ความสุขของ กู
    รามอินทรา46 [25/01/2012 - 09:29:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 103
 • แจ้งลบ
    ไอ้เกรียน ควย สัส คน สร้างเว็บ
    รามอินทรา44 [25/01/2012 - 09:29:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 102
 • แจ้งลบ
    มา ดิ กู อยู๋ นวมิน 27
    รามอินทรา46 [25/01/2012 - 09:28:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 101
 • แจ้งลบ
    มาเจอมาไอ้วิว
    รามอิน44 [25/01/2012 - 09:27:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 100
 • แจ้งลบ
    ควย โต้ ลาว
    รามอินทรา46 [25/01/2012 - 09:26:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 99
 • แจ้งลบ
    กู วิว รามอินทรา46 ใครเจ๋งเจอ ได้
    รามอินทรา46 [25/01/2012 - 09:25:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 98
 • แจ้งลบ
    อย่างเดิ๊ง
    รามอินทรา46 [25/01/2012 - 09:22:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 97
 • แจ้งลบ
    มีคว่มรู้ให้ตั้งเยอะนะ
    khao [17/01/2012 - 19:26:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 96
 • แจ้งลบ
    อยากรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้มากกว่านี้
    เจน [14/01/2012 - 11:12:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 95
 • แจ้งลบ
    ดี
    น้ำ [13/01/2012 - 14:19:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 94
 • แจ้งลบ
    อยากทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดของแต่ล่ะประเทศสมาชิกว่าเป็นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างมีผลได้ผลเสียยังไงกันบ้าง
    นศ.มรภ.บร [09/01/2012 - 15:38:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 93
 • แจ้งลบ
    สมวีด 55
    กหดหกเก [06/01/2012 - 10:08:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 92
 • แจ้งลบ
    จุก
    เภา [04/01/2012 - 09:47:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 91
 • แจ้งลบ
    ต้องเรียนให้มากขึ้นแล้ว
    ซอบีรีน คชสวัสดิ์ [04/01/2012 - 09:45:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 90
 • แจ้งลบ
    เหยิน
    หมาก [04/01/2012 - 09:44:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 89
 • แจ้งลบ
    ั
    ั [04/01/2012 - 09:42:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 88
 • แจ้งลบ
    ต้องเรียนด้านภาษาให้มากขึ้นเสียแล้ว
     มุสตอฟา กะสิรักษ์ [04/01/2012 - 09:42:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 87
 • แจ้งลบ
    ต้องเรียนด้านภาษาให้เสียแล้ว
    มุสตอฟา กะสิรักษ์ [04/01/2012 - 09:38:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 86
 • แจ้งลบ
    ให้ความรู้ดีมาก
    ซอบีรีน คชสวัสดิ์ [04/01/2012 - 09:33:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 85
 • แจ้งลบ
    สุดยอดมาก
    ซอบีรีน คชสวัสดิ์ [04/01/2012 - 09:30:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 84
 • แจ้งลบ
    ดูไม่รุเรื่องเลย
    เเบม [29/12/2011 - 14:33:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 83
 • แจ้งลบ
    คหที่81 ไอ่คนไม่มีมันสมอง ชีวิตมึงก้อจะมีแต่เรื่องเหี้ยยย เข้ามานัยชีวิตมึงแบบนี้แระ ไอ่ควายเรียกพี่..
    5 [28/12/2011 - 10:37:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 82
 • แจ้งลบ
    55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
    555555555555555555555555555555555555555555555555555 [27/12/2011 - 14:34:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 81
 • แจ้งลบ
    ค วย พ่อ มึ ง ตาย หร อ เ หี้ ย สัส ห น้า ฮี
    นักบุญเปโตร [27/12/2011 - 09:35:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 80
 • แจ้งลบ
    555
    เกรซ [26/12/2011 - 14:59:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 79
 • แจ้งลบ
    ต้องเตรียมพร้อมทุกด้าน คนของเราต้องรอบรู้ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
    เวียงโกศัย [26/12/2011 - 13:47:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 78
 • แจ้งลบ
    ไม่มีความคิดเห็น
    พรอย [23/12/2011 - 13:44:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 77
 • แจ้งลบ
    หนูดีใจที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหมายอาเซี่ยน
    พิชชาพร [23/12/2011 - 13:42:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 76
 • แจ้งลบ
    ผมอยากโลกนี้มีความสุข
    วีรยุทธ์ บุญพิน [23/12/2011 - 13:35:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 75
 • แจ้งลบ
    ดี
    คน [19/12/2011 - 11:12:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 74
 • แจ้งลบ
    I gree with comment No.68
    J [19/12/2011 - 10:38:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 73
 • แจ้งลบ
    อยากรู้ว่าประเทศไทยได้ผลประโยชน์ต่ออาเซียนอย่างไรคับ
  ใครรู้ตอบด้วยนะคับ ผมจะทำการบ้าน
    สมชาย [15/12/2011 - 16:15:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 72
 • แจ้งลบ
    งงค่ะอยากถามว่าตลาดข้าวคืออะไรคะ
    ปอย [10/12/2011 - 12:13:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 71
 • แจ้งลบ
    เนื้อหาน้อยไปทำให้ไม่เข้าใจ
    ธารินี [02/12/2011 - 17:42:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 70
 • แจ้งลบ
    ดีมากๆๆเลยคร๊เเต่ยังไม่เก่งอังกฤษเลย
    kawalin [27/11/2011 - 19:58:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 69
 • แจ้งลบ
    สุดยอดดี
    กิม [26/11/2011 - 17:51:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 68
 • แจ้งลบ
    ประชาคมอาเซียน ที่จะเริ่มในปี 2558 ผมขอแสดงความคิดเห็น ในนามของคนไทย ตัวเล็ก
  ประเด็นที่ 1 สินค้าด้านการเกษตรบางอย่าง ซึ่งจะกระทบต่อเกษตรกร เกษตรกรยังไม่ทราบเลยว่าปี 58 เกษตรกรต้องเจอกับปัญหาอย่างไรบ้าง ทางภาครัฐของประชาสัมพันธ์ ให้มาก ซึ่งการเข้าถึงข้อมุลรัฐต้องนำข้อมูลให้ถึงประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนต้องมาหาข้อมูล อาจจะกระทำในรูปของการกระจายข้อมูลลงสู่ท้องถิ่นแล้วให้ท้องถิ่นนำข้อมุลไปให้ประชาชนต่อไป เพราะฉะนั้นก่อนถึงปี 58 รัฐต้องทำการบ้านให้มาก
  ประเด็นที่ 2 ผลกระทบด้านสังคม เช่นปัญหายาเสพติด อาชญากรข้ามชาติ และปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย รัฐต้องมีมาตรการที่ชัดเจน ไม่ใช่ปล่อยให้คนไทยต้องมารับผลกระทบโดยที่รัฐไม่ดูแล
    cherdpong [25/11/2011 - 11:39:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 67
 • แจ้งลบ
    ควรมีการให้ความรู้เรื่องอาเซี่ยนให้มากกว่านี้ ข้อดี ข้อเสีย ประชากรรากหญ้าจะเข้าใจว่าอย่างไร คนหาเช้ากินคำหล่ะ เค้าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
    รักประเทศไทย [22/11/2011 - 19:37:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 66
 • แจ้งลบ
    สุดยอด
    pimolporn [21/11/2011 - 13:42:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 65
 • แจ้งลบ
    ดีมาก อย่างนี้รวยแน่แน่
    pimolporn [21/11/2011 - 09:43:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 64
 • แจ้งลบ
    กลุ่มอาเซียนคือะไร ครับ ตอบด้วย
    สูฮัยมี [16/11/2011 - 16:10:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 63
 • แจ้งลบ
    4574547467
    นาง [14/11/2011 - 08:13:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 62
 • แจ้งลบ
    5555+ขำ
    กินตับ [08/11/2011 - 20:21:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 61
 • แจ้งลบ
    ดีมาก
    123 [08/11/2011 - 14:48:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 60
 • แจ้งลบ
    ก้อพอเข้าจัยจร๊ มีพื้นฐานมาดี ก้องี้แหละ 555+
    นู๋ออแอม [08/11/2011 - 13:45:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 59
 • แจ้งลบ
    หรอย มาก เลย อะ คับ
    *____* [07/11/2011 - 09:38:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 58
 • แจ้งลบ
    ะ่ะ่ะั่่ีีเกนพจะสน้รก่เรก่เนฟบขดยไ

    พะ้ะเ่้ะีฟำะอ้ [15/10/2011 - 15:16:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 57
 • แจ้งลบ
    ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ ใครฉลาด ใครโง่ คุณรู้จักเลขอันตราย ๗๐/๓๐ แล้วหรือไม่ ช่วยคิด ช่วยมองให้เห็นกระจกทั้งหกด้านด้วย /รักประเทศไทย
    สถาพร [02/10/2011 - 00:43:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 56
 • แจ้งลบ
    ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
    มานะ [29/09/2011 - 14:34:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 55
 • แจ้งลบ
    เราอยากรู้เรื้องอาเชี้ยน
    สมศักดิ์ ภักดี [27/09/2011 - 16:26:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 54
 • แจ้งลบ
    รักดบัส..วินีึธร...........อ่อนหัวโทน....102.......บีอาร์ :)
    พี่่มิน [19/09/2011 - 16:48:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 53
 • แจ้งลบ
    รายละเอียดเชิงลึกไม่เห็นมีเลย
    กาดุเว่า [17/09/2011 - 11:14:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 52
 • แจ้งลบ
    งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555444444444444444444444444
    เก่ง [16/09/2011 - 21:59:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 51
 • แจ้งลบ
    ดีคร๊....รู้หมดจด..เรยๆ5555
    souy [13/09/2011 - 17:13:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 50
 • แจ้งลบ
    เพเ มทื่
    ดอิเ [13/09/2011 - 15:01:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 49
 • แจ้งลบ
    รักแพร1/2จังเจยป้ะเฟรม
    ไม่บอกอาย [07/09/2011 - 13:16:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 48
 • แจ้งลบ
    ดีมากให้ความรู้มากในการเรียนทุกงานอย่างเช่นงานเสนอแนะต่างๆ
    นพรัตน์ เบญจมาศ [07/09/2011 - 13:01:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 47
 • แจ้งลบ
    ชอบมากเลยค่ะ แต่ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้
    มิ้ว ร.ร. วัดป่าไก่ [06/09/2011 - 16:12:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 46
 • แจ้งลบ
    ชอบเรื่องนี้มากเลย
    แมนนี่ [06/09/2011 - 16:10:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 45
 • แจ้งลบ
    ชอบผู้ชายนิสัยดีค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  และเรียนเก่งด้วยค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  น่ารักด้วยค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ปิ่นมุก [06/09/2011 - 16:08:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 44
 • แจ้งลบ
    อยากได้เนื่อหาดีกว่านี้จังเลยค่ะ
  อยากเก่งเรื้องนี้ด้วยค่ะ
  คนเก่งย่อมทำได้จริงไมค่ะ
    ปิ่นมุก [06/09/2011 - 16:05:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    สุดยอดมากเลยค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ปิ่นมุก [06/09/2011 - 16:02:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    เก่งมากเลยค่ะ
    ปิ่นมุก [06/09/2011 - 16:00:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ให้มา
    เอ้ [06/09/2011 - 11:30:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    vill [05/09/2011 - 19:53:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    มิ้นชอบทอมมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    เเชมป์ [05/09/2011 - 15:24:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    มิ้นชอบทอม
    เมฆ [05/09/2011 - 15:19:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    อยากได้เนื้อหาดีกว่านี้
    awng [01/09/2011 - 19:30:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    ไม่ได้ตามที่หา
    55 [01/09/2011 - 18:42:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลยค่ะ 555
    mK [29/08/2011 - 16:47:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    น่าจะควรมีข้อดี-ข้อเสียให้ชัดเจนมากว่านี้
    น้ำแข็ง [27/08/2011 - 18:26:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    คุวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    วันเฉลิม [24/08/2011 - 19:44:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    ความรู้ร้วนร้วนเลยครับ
    ทิวากร โพธิ์ศรีทอง [23/08/2011 - 11:16:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    ควรออกข่าวให้ทุกคนทุกกลุ่มอาชีพของไทยได้รู้จักASEAN มากกว่านี้เพราะเชื่อว่าคนที่เขายังไม่รู้จักASEANปรับตัวไม่ทันถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างที่ASEANนั้นได้ประชุมออกมา และให้คนที่รู้เรื่องASEANได้ให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้รู้มากกว่านี้แล้วเน้นเรื่องของภาษาที่เป็นสากลให้มากๆเพราะไทยเราเป็นประเทศที่ภาษาสากลยังไม่แข็งแรงกลัวเสียเปรียบเขา
    ปริยากร [18/08/2011 - 15:24:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    จะบ้า55555555
    คนสวย [17/08/2011 - 14:05:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    ฟิวรักฟาง
    ฟาง [16/08/2011 - 16:07:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    เข้าใจอยู่ว่ามันมีทั้งด่านดีเเละด้านเสีย
  เเต่อยากให้ด้านดีมากกว่าด้านเสีย
  -มีการโฆษณา ข้อมูลอาเซียนเยอะๆ ให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มอาชีพในไทยเเละให้เรารู้ว่าเราจะได้อะไร ควรปรับตัวยังไง

  -น่าจะมีการเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ให้กับคนทุกกลุ่มอาชีพ โดยการจัดเป็นการกุศล
  เพราะประเทศเพื่อนบ้าน เขามีทักษะภาษามากกว่าเรา เราจะเสียเปรียบ

    แป้ง [15/08/2011 - 13:21:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    ความรู้เยอะมากค่ะ
    ชนิดา [12/08/2011 - 19:53:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    ดีได้ความร้
    5555555555+ [08/08/2011 - 14:18:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    แจ๋วอ่ะ
    เคน [08/08/2011 - 10:45:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    ...
    ... [03/08/2011 - 13:53:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    ยอดเยี่ยมไปเลค่ะ
    marisa [28/07/2011 - 12:01:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
     55555555555+5555
    เมทินี [27/07/2011 - 11:50:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    ไม่รู้
    เมทินี [27/07/2011 - 11:48:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    รู้
    กิน [27/07/2011 - 11:48:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    รู้
    เด [27/07/2011 - 11:47:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    52749
    เมทินี [27/07/2011 - 11:47:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    ไม่รู้
    บอย [27/07/2011 - 11:46:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ควย
    จ.เจ [26/07/2011 - 12:07:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ค้นหาความรู้แล้วก็ได้คำตอบที่ใช่
    โซเดียมจร๊ [21/07/2011 - 13:59:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    สนุกดีเข้าใจด้วย
    ning [20/07/2011 - 13:39:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    สนุกดีเข้าใจด้วย
    ning [20/07/2011 - 13:39:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ม่ายเก้าจัยเลออะยายม่ายยู้อ่านม่ายรู้เรื่องเลออะยายอะยายก้อม่ายเก้าจัย 5555555555
  ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
  lovenan
    ตาล [15/07/2011 - 12:50:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    ประชากรส่วนใหญ่บ้านเรายังไม่มีความรู้จริงเรื่องประชาคมอาเชียนที่ว่านี้เลย ผมว่าภาครัฐขาดการประชาสัมพันล่วงหน้าไปนะ ทางด้านนโยบายของทางพรรคการเมืองก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้เลยว่าสนับสนุนอย่างไร ต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่อย่างไร ทุนวันนี้คนงานบ้านเรายังค่าแรงร้อยกว่าบาท สองร้อยกว่าบาท ทำงานไปวันๆ คนงานพม่ามาทำงานในบ้านเราเยอะแยะ เป็นแรงงานเถื่อนบ้าง ไม่เถื่อนบ้างปนๆกัน แล้วยังงี้เราจาพัฒนาสู่อาเชียน แล้วไปแข่งขันกะเค้าได้อย่่างไงกัน
    IncA [08/07/2011 - 13:00:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    55555555555555555555555555555555555555555ออมสินไม่หล่อ
    ออมสิน [29/06/2011 - 10:21:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    555555555555555555
    บอล [29/06/2011 - 10:20:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    เป็นประเทศ?เเต่ไม่เห็นจะทำให้นักเรียนไทย เก่งภาษาบ้างเลยอะ อยากให้มีการสอนหลายๆประเทศบ้าง ไม่ต้องมี เเต่ อังกฤษ เรียนตั้งเเต่ เกิดได้หก เจ็ดเดือน เบื่อมาก!!!
    บีที [28/06/2011 - 21:22:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษ เชิญทางนี้
  suprabrainpower@yahoo.com
    Sitthapromwas [22/06/2011 - 14:54:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ต้องเพิ่มประสิทธภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เพิ่มคุณภาพแรงงาน ลดต้นทุนการขนส่ง โดยใช้โลจิสติกส์ อยากเห็น ทางหลวงอาเซี่ยน ทางรถไฟเชื่องโยงการท่องเที่ยว ขนส่งสิค้า ในอาเซี่ยน
    ผัดไทย [15/06/2011 - 07:22:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    ดีมาก........................
    ice [31/05/2011 - 20:51:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    ว้าว อย่างนี้เราคงต้องเก่งภาษามาก มาก สินะ
  ถึงจะทำการค้าเสรีได้ แต่ก็ดีนะ ความเป็นอยู่ทางบ้านอาจดีกว่เดิม
    อุ้ม [04/04/2011 - 14:30:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    แล้วข้อเสียที่จะเกิดขึ้นละครับเมื่อสามารถที่จะเลือกแหล่งผลิตได้อย่างเสรี ในกลุ่มก็ต้องเลือกที่ต้นทุนต่ำอยู่แล้ว แล้วผลผลิตทางการเกษตรไทยที่ ต้นทุนการผลิตสูงกว่าในกลุ่มจะทำยังไง กับการส่งออกที่อาจจะลดลงหรือครับ
    อั๋น [23/02/2011 - 15:50:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    เก่งจัง
    มีนคุ [21/02/2011 - 09:43:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ขุดๆๆๆ
    อิอิ [26/01/2011 - 09:54:27]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2561 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด