ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
กฎบัตรอาเซียนคืออะไร

วันที่ 8 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 3054 คน)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กฎบัตรอาเซียนคืออะไร
กฎบัตรอาเซียนคือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล  เป็นการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน  โดยนอกจากการประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการสำหรับประเทศสมาชิกแล้ว  ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้นพร้อมกับกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรสำคัญในอาเซียน  ตลอดจนความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้  เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย บทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท งบประมาณและการเงิน การบริหารจัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน และความสัมพันธ์กับภายนอก
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 3055 คน จำนวนคนโหวต 209 คน

  จำนวนคนโหวต 209 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
16%
  ให้ 2 คะแนน
 
6%
  ให้ 3 คะแนน
 
8%
  ให้ 4 คะแนน
 
15%
  ให้ 5 คะแนน
 
54%
 • ความคิดเห็นที่ 147
 • แจ้งลบ
    อกหักเพราะรักเธอ
    ต้าครับ [06/06/2014 - 09:48:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 146
 • แจ้งลบ
    ควย
  555+
  สัส
  สาส
    ต้าครับ [06/06/2014 - 09:45:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 144
 • แจ้งลบ
    nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    tuityiytjkg [12/07/2013 - 13:32:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 143
 • แจ้งลบ
    Superb
    beam [29/06/2013 - 12:06:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 142
 • แจ้งลบ
    ดีมากๆเลยค่ะ
    นางสาวกล้าณรงค์ แก้วมูล [06/06/2013 - 10:41:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 141
 • แจ้งลบ
    ดีมาก
    chotikijyng [30/05/2013 - 20:34:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 140
 • แจ้งลบ
    ควยมากๆ
    พี [04/03/2013 - 10:12:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 139
 • แจ้งลบ
    555555555555555555
    ชลธิชา [27/02/2013 - 15:44:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 138
 • แจ้งลบ
    ดีที่มีโอกาสค้นคว้าค่ะ
    มิ้ว [27/02/2013 - 15:43:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 137
 • แจ้งลบ
    ดีมากที่มีกฎบัติอาเซียน
    น้ำ [27/02/2013 - 15:40:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 136
 • แจ้งลบ
    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
    ghlgfjk [19/02/2013 - 13:42:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 135
 • แจ้งลบ
    ควๅ€ อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ ไอควๅ€♀♀♣
    pbเทพ [19/02/2013 - 13:41:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 134
 • แจ้งลบ
    ok มันต้องกด ok
    เเสงเพชร [19/02/2013 - 13:38:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 133
 • แจ้งลบ
    ควยนูน
    52525 [19/02/2013 - 11:09:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 132
 • แจ้งลบ
    ดีจังเลย ท่าเปิดอาเชิยนจะได้ไปเรียนรู้ประเทษอืนๆบ่าง
    golfe [09/02/2013 - 18:54:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 131
 • แจ้งลบ
    กฎบัตรอาเซี่ยนเริ่มเมื่อวันที่เท่าไร
    จิราพร [31/01/2013 - 14:57:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 130
 • แจ้งลบ
    ให้ความรู้
    kao [10/01/2013 - 21:48:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 129
 • แจ้งลบ
    ดีทำให้ได้ความรู้มากขึ้นของอาเซียค่ะ
    หญา [06/12/2012 - 19:38:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 128
 • แจ้งลบ
    ไอ่หมา
    สายฟ้า [21/11/2012 - 18:28:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 127
 • แจ้งลบ
    ดีสุด ๆ และ ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี 5555555555
    แป้ง [20/11/2012 - 17:47:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 126
 • แจ้งลบ
    ข้อมูลดีมากค่ะ
    น้องฟ้า [18/11/2012 - 14:00:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 125
 • แจ้งลบ
    สุดยอดไปเลยจร้า
    มายด์มิ้นท์ [11/11/2012 - 15:23:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 124
 • แจ้งลบ
    เฮ้อเบื่อ
    กาย [11/11/2012 - 14:39:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 123
 • แจ้งลบ
    บักควาย
    กัมนาท [06/11/2012 - 17:39:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 122
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลย
    ลย [24/10/2012 - 18:54:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 121
 • แจ้งลบ
    สาด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดีีีีีดีีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดัีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีดดีดีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีีดีดดีีีีดีดีดีดีดีดีีดีดดีดีดดีดีดีดีดี
    ชลธิชา กันแสง [10/10/2012 - 15:17:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 120
 • แจ้งลบ
    ไม่รู้เรื่อง แต่ก็ดึีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
    ฝ้าย [10/10/2012 - 15:11:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 119
 • แจ้งลบ
    เยี่ยมมากค่ะ
    สุนีรัตน์ เหล่าโก๊ก [03/10/2012 - 11:39:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 118
 • แจ้งลบ
    เยี่ยมมาก
    คน [02/10/2012 - 14:18:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 117
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณค่ะ
    พรประพันธ์ [27/09/2012 - 01:17:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 116
 • แจ้งลบ
    ทำไรวะ
    shit [26/09/2012 - 21:45:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 115
 • แจ้งลบ
    มีสาระมากค่ะ
    ด.ญสลิลทิพย์ บุญสอน [17/09/2012 - 17:31:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 114
 • แจ้งลบ
    ก้อดี
    เม [11/09/2012 - 10:37:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 113
 • แจ้งลบ
    พดาท้กาสีพกดาทัดเา
    ยตีะนา [04/09/2012 - 11:22:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 112
 • แจ้งลบ
    ่้ีนะัิร้้่ิ้คืร้ตถื่้่ืดกเ่จ่ือ
    ภควัต มั่นอ่วม [04/09/2012 - 11:20:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 111
 • แจ้งลบ
    เรง้ดีคครคคคคคค

    ยสีรยั่ [03/09/2012 - 11:37:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 110
 • แจ้งลบ
    ดีใจจังได้รู้ว่ากฎบัตรอาเซียนคืออะไร มีการบ้านอยู่พอดีเลย
    Baitory [28/08/2012 - 18:48:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 109
 • แจ้งลบ
    ใครต้องการที่นอนปิคนิกราคาถูกติดต่อlove_jintna@hotmail.com
    นิว [27/08/2012 - 20:42:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 108
 • แจ้งลบ
    ได้รูู้จักกฎบัตรอาเซียนหมายถึงอะไรฺฺฺฺฺิิิฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ____'''''''''''
    ---------''''''''' [24/08/2012 - 19:27:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 107
 • แจ้งลบ
    ดีจัง
    ipo [24/08/2012 - 19:19:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 106
 • แจ้งลบ
    งานทุกอย่างต้องมีการล้มลุกคลุกคลาน แต่ถ้าเราช่วยกันพัฒนาเอาสิ่งที่ดี และนำมาใช้ก็น่าจะดีนะ บางคนยังไม่รู้จัก อาเชียน เลย ไม่รู้ทำอะไร อย่างไร ที่ไหน แต่คนที่รู้น่าจะเข้าใจบ้างนะเพื่อประเทศนะคะ
    นี [22/08/2012 - 10:38:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 105
 • แจ้งลบ
    ไม่น่าใช้คำหยาบลงมาให้เห็นนะ
    น้อย [22/08/2012 - 10:35:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 104
 • แจ้งลบ
    รีรีรีรีรีร
    แป้ง [17/08/2012 - 14:17:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 103
 • แจ้งลบ
    สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
    555+ [17/08/2012 - 14:16:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 102
 • แจ้งลบ
    ดีเยี่ยม
    พรนิภา [15/08/2012 - 15:21:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 101
 • แจ้งลบ
    rtyukjhgf
    ertyu [09/08/2012 - 14:06:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 100
 • แจ้งลบ
    jgyugyug
    banz [08/08/2012 - 14:07:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 99
 • แจ้งลบ
    บักควาย
    ควาย [08/08/2012 - 14:01:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 98
 • แจ้งลบ
    แย่

    น่ารำคาญว่ะ [06/08/2012 - 16:00:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 97
 • แจ้งลบ
    ดี ครั บ
    ปริ้น ครั บ [30/07/2012 - 19:35:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 96
 • แจ้งลบ
    ดี
    อบเชย [25/07/2012 - 10:22:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 95
 • แจ้งลบ
    จะด่ากันทำมั้ยนี้มันชมรมอาเซียนน่ะเข้าให้ศึกษาความรู้น่ะไม่ใช้มาด่ากันน่ะ
    คนรักอาเซียน [24/07/2012 - 13:20:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 94
 • แจ้งลบ
    ดี
    กาก [21/07/2012 - 19:17:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 93
 • แจ้งลบ
    bnhjb
  vbgbg
  bgbuyky
    mjmkjk [20/07/2012 - 14:40:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 92
 • แจ้งลบ
    อย่าด่ากันสิครับ
    คิดเอาเอง [18/07/2012 - 13:41:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 91
 • แจ้งลบ
    สัต
    แบงค์ [11/07/2012 - 14:06:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 90
 • แจ้งลบ
    เชี้ยแบ็งค์
    แม้ง [11/07/2012 - 14:02:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 89
 • แจ้งลบ
    ว่างไง
    เเบงค์ [11/07/2012 - 14:01:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 88
 • แจ้งลบ
    ดีครับบบ
    คิดเอาเอง [11/07/2012 - 13:53:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 87
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลย
    อนุชิต [11/07/2012 - 11:21:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 86
 • แจ้งลบ
    รรนสส
    วบรใ [10/07/2012 - 15:35:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 85
 • แจ้งลบ
    ควย
    เส็ง [06/07/2012 - 17:58:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 84
 • แจ้งลบ
    ou
    l [05/07/2012 - 10:44:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 83
 • แจ้งลบ
    ขข
    ล [05/07/2012 - 10:43:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 82
 • แจ้งลบ
    ฝนน่ารักจัง
    สวย [05/07/2012 - 10:26:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 81
 • แจ้งลบ
    ขอโทษ
    ก๊อต [05/07/2012 - 10:25:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 80
 • แจ้งลบ
    ขอโทดนะ
    ..... [05/07/2012 - 10:25:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 79
 • แจ้งลบ
    อีควายฝน
    ..... [05/07/2012 - 10:20:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 78
 • แจ้งลบ
    หมาเต้
    เนะ [05/07/2012 - 10:15:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 77
 • แจ้งลบ
    ควายก๊อต
    ............ [05/07/2012 - 10:14:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 76
 • แจ้งลบ
    555
    บัว [04/07/2012 - 19:22:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 75
 • แจ้งลบ
    ก้าlikeกิ่งมากมาก
    ธงชัย [03/07/2012 - 21:52:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 74
 • แจ้งลบ
    ก้าlikeมากมากมากมากมาก
    ธงชัย [03/07/2012 - 21:50:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 73
 • แจ้งลบ
    อยากได้กฎบัตรอาเซียน 13 หมวด 55 ข้อคะ ช่วยหน่อยนะคะ
    Namaoy [02/07/2012 - 23:45:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 72
 • แจ้งลบ
    ฟหกฟหกฟหกหฟกหฟหกฟหฟฟหกฟกฟหกฟหก
    หฟกฟหกหฟ [29/06/2012 - 21:06:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 71
 • แจ้งลบ
    คนสวยมีมั๊ย
    ททท [28/06/2012 - 13:48:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 70
 • แจ้งลบ
    ดีใจจังค้นเจอแล้ว
    บีมบีม [27/06/2012 - 19:00:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 69
 • แจ้งลบ
    ควย

    อออ [27/06/2012 - 16:17:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 68
 • แจ้งลบ
    แฟนดีๆมีบ้างไหม
    เอ็ก [27/06/2012 - 08:54:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 67
 • แจ้งลบ
    อยากมีเเฟนดีๆบ้างจัง ฮิ
    สวง [27/06/2012 - 08:53:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 66
 • แจ้งลบ
    เบื่ครู
    คน [26/06/2012 - 09:39:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 65
 • แจ้งลบ
    ืทมาทเืิ ิืท่้ มท อิื
    คน [26/06/2012 - 09:37:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 64
 • แจ้งลบ
    อยากมีแฟน
    คน [26/06/2012 - 09:31:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 63
 • แจ้งลบ
    ๊ณฯ๊ณ
    ํ๊ํํ๊ํณ๊ํฯฯ [26/06/2012 - 09:30:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 62
 • แจ้งลบ
    งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง.................... น่ารักมีสาระ
    iติม [22/06/2012 - 17:23:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 61
 • แจ้งลบ
    จังไร
    แมน [20/06/2012 - 17:17:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 60
 • แจ้งลบ
    หน้าหีเเมน
    2012 555 [20/06/2012 - 09:29:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 59
 • แจ้งลบ
    dog
    พ่อตาย [20/06/2012 - 09:29:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 58
 • แจ้งลบ
    กุรอก
    *-* [20/06/2012 - 09:28:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 57
 • แจ้งลบ
    เเมนชอบองุ่นอ๊ะ
    2012 555 [20/06/2012 - 09:28:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 56
 • แจ้งลบ
    boomz
    '' [20/06/2012 - 09:28:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 55
 • แจ้งลบ
    เอย
    GAMER [20/06/2012 - 09:26:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 54
 • แจ้งลบ
    ควย
    เทบ [20/06/2012 - 09:23:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 53
 • แจ้งลบ
    สัส
    0161642 [20/06/2012 - 09:23:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 52
 • แจ้งลบ
    เพหี
    งง [20/06/2012 - 09:22:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 51
 • แจ้งลบ
    ไอ้ควย
    *-* [20/06/2012 - 09:22:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 50
 • แจ้งลบ
    มก
    พเพ [20/06/2012 - 09:21:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 49
 • แจ้งลบ
    บาสหน้าหีไอสัตว์ บาสพ่อม฿งตาย.........
  .......555555
    550011224433667799 [20/06/2012 - 09:21:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 48
 • แจ้งลบ
    อแปผ
    456 [20/06/2012 - 09:20:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 47
 • แจ้งลบ
    ใครก็ได้ส่งบ้างสิ
    งง [20/06/2012 - 09:20:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 46
 • แจ้งลบ
    เห็นของกุปะ
    211215 [20/06/2012 - 09:19:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 45
 • แจ้งลบ
    ท้เด
    5511 [20/06/2012 - 09:18:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 44
 • แจ้งลบ
    *-**-*-*-*-*---*-*-*-*
    *-* [20/06/2012 - 09:17:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    ควยเอายังไง
    2255 [20/06/2012 - 09:16:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    ควย ก๊อต
    22200036 [20/06/2012 - 09:16:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    กินขี้
    เด [20/06/2012 - 09:15:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    ควยอะไรไอสัตว์หน้าหี
    222000036 [20/06/2012 - 09:14:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    ทำไรกัน
    0161642 [20/06/2012 - 09:14:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    5555555
    ควย [20/06/2012 - 09:12:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    5555555
    ควย [20/06/2012 - 09:12:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    5555123
    มมม [20/06/2012 - 09:12:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    ฟิว
    ปน [20/06/2012 - 09:12:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    ใครเขีนมาว่าบ้ากาม
    งง [20/06/2012 - 09:11:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    เเมนloveองู่นมาก
    เเมน [20/06/2012 - 09:10:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    55556
    ดด [20/06/2012 - 09:08:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    เเบงค์เเจ๊ววะ
    จำ 5/2 [20/06/2012 - 09:08:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    55555555บ้ากาม
    รนราน [20/06/2012 - 09:06:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณ
    เเ [20/06/2012 - 09:05:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณมากคะที่บอกคะ
    งง [20/06/2012 - 09:04:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ค่ะ
    ความคิดเห็น27 [15/06/2012 - 19:52:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    โดนนนนนมากกก ถูกต้องถูกคำเลย อิอิ
    ข้าวมอล์ต [13/06/2012 - 18:46:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    555555555
    บน [12/06/2012 - 13:50:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    คำสั่งจงบอกกฎบัติของอาเซียน
  ไครรู้มั่งช่วยตอบที่ด่วน
    งง [26/05/2012 - 09:42:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    เย้ๆๆๆๆ ได้เรวววว
    นุชน้อยจ้า [25/05/2012 - 13:57:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    เยอะปายยยยยยยยยน่อยยยยยยยยย ชี้เกียดอ่าน
    จิ [17/03/2012 - 11:03:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    ดีมากได้เรียนรู้เรื่องของอาเซียนต่างๆมากมายค่ะ
    นัน [04/03/2012 - 17:21:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    เ้พะนก
    ธนาวุฒิ หลักทอง [02/03/2012 - 09:29:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    ความรู้
    ชลนที [20/02/2012 - 10:15:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    อยากให้พัฒนาต่อไปอีกนะค่ะ
    ต้นหอม [17/02/2012 - 16:38:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    ข้อความนี้จะเอาไปลงข้อสอบดีกว่าไปนักเรียนสอบ
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้) [07/02/2012 - 20:19:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณค่ะ ได้คำตอบ ไปทำข้อสอบแย้วววว
    อ้อมนี่ เซาะกราวววว [06/02/2012 - 06:42:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    เสี่ยวอ่ะ
    เดียร์ [03/02/2012 - 14:57:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ประเทศทกุๆๆประเทศสวยงามมาก
    วิณา ถินกระไสย [26/01/2012 - 12:56:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ดีมากครับ
    เอก [10/01/2012 - 22:07:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ให้ความรู้เด็กวัยเรียนอย่างหนูได้ดีมาก หากมีคะแนนเต็ม 100หนูจะให้ 99เลยคะ
    เอิร์น [27/12/2011 - 10:20:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    ประทับใจ
    นนธกานต์ [02/12/2011 - 15:15:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    สนานใมนำ
    452 [19/11/2011 - 11:50:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    การเป็นประชากรอาเชี่ยนจะมีผลกระทบทั้งดีและไม่ดีอย่างไรบ้างต่อประชาชนคนไทย ในด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา การจ้างงาน ฯลฯ
    นำฝน เหล่าศิริวร [08/11/2011 - 15:35:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    ดีมากค่ะ
    ฟ้า [05/10/2011 - 13:03:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ...
    ปรมี [29/09/2011 - 20:57:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ก็ดี
    {ตาล}5555+ [21/09/2011 - 19:03:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    55555ควย
    ศิริวชญ์ [12/09/2011 - 14:26:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    ดี
    เเอม1 [05/08/2011 - 17:51:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ดีมากคะ
    ด.ญ.รัตนาภรณ์ ไชยสงคราม [05/08/2011 - 17:41:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    555555555555555
    85555 [20/07/2011 - 16:24:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ok
    บัว [19/05/2011 - 19:19:44]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « เมษายน 2561 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด