ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
ไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างไรบ้าง

วันที่ 17 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1919 คน)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 
ไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างไรบ้าง
ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยมีมูลค่าการค้ากว่า 1.75 ล้านล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 19.2 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ในจำนวนนี้เป็นการส่งออกจากไทยไปเอเซียนร้อยละ 20.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาตลอด การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทางเศรษฐกิจบวกกับการขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบจ่ายไฟฟ้า เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย พร้อมกับช่วยขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจาประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน ขณะที่อาเซียนยังเป็นแหล่งเงินทุนและเป้าหมายในการลงทุนของไทยอีกด้วย โอกาสของไทยยังจะเพิ่มขึ้นเมื่ออาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวตามที่กำหนดไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำเร็จ เพราะจะเปิดโอกาสให้สินค้า บริการ แรงงานมีฝีมือ และเงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรียิ่งขึ้น ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนมาเที่ยวไทยมากถึงกว่า 4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของไทย นำรายได้เข้าประเทศถึงกว่า 150,000 ล้านบาท การเป็นสมาชิกอาเซียนยังช่วยให้ไทยมีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน การรับมือกับโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนกและซาร์ส ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างการค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติด การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นหมอกควันจากไฟป่าและปัญหาโลกร้อน อาเซียนยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยในเวทีโลก ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ในกรอบอาเซียนยังช่วยเกื้อหนุนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ อีกด้วย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 1920 คน จำนวนคนโหวต 69 คน

  จำนวนคนโหวต 69 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
12%
  ให้ 2 คะแนน
 
6%
  ให้ 3 คะแนน
 
17%
  ให้ 4 คะแนน
 
9%
  ให้ 5 คะแนน
 
57%
 • ความคิดเห็นที่ 70
 • แจ้งลบ
    อยากให้เข้าสู้ประชาคมอาเซียนเร็วๆ ด้วยครับ
  เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ในด้านการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
    เด็กบ้านนอกผู้ด้อยโอกาส [25/01/2013 - 09:42:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 69
 • แจ้งลบ
    อยากให้เข้าสู้ประชาคมอาเซียนเร็วๆครับ
    บุรุษไร้นาม [25/01/2013 - 09:33:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 68
 • แจ้งลบ
    ดีมาเเลย
    เเอม [12/11/2012 - 21:33:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 67
 • แจ้งลบ
    เป็นโครงการที่ดีมากกกกกกกกก555555555555555555555555+
    คนหวังดี [25/09/2012 - 19:18:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 66
 • แจ้งลบ
    non love dream
    นน [13/09/2012 - 09:00:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 65
 • แจ้งลบ
    เพชรรักไอซ์เว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
    เพชร [30/08/2012 - 09:26:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 64
 • แจ้งลบ
    โดมรักนาย
    โดม [30/08/2012 - 09:25:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 63
 • แจ้งลบ
    เก่งมากเลยคราฟฟฟฟฟฟ
  รัก.............
    บิวจ๊ [30/08/2012 - 09:24:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 62
 • แจ้งลบ
    โดมรัก...
    โดม [30/08/2012 - 09:23:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 61
 • แจ้งลบ
    ggbankครเอดะพมใเัะ
  โบวํ
    bankllllll [30/08/2012 - 09:23:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 60
 • แจ้งลบ
    555555555555555555555+++++++++++++++
    นิก 6/4 [30/08/2012 - 09:22:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 59
 • แจ้งลบ
    รักนำ้้
    ตั้มรอบ4แล้ว [30/08/2012 - 09:22:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 58
 • แจ้งลบ
    555555555555555555555555+++++++++++++++++++
    6/4 นิก [30/08/2012 - 09:21:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 57
 • แจ้งลบ
    อุ้ย คันดอ จัง เลยครับ ซื่อยาให้หน่อย
    เติ้ล [30/08/2012 - 09:21:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 56
 • แจ้งลบ
    banklovejjjjjjjjjnup
    ตั้มสามรอบแล้ว [30/08/2012 - 09:21:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 55
 • แจ้งลบ
    รักเสอมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
    นิก รัก เเพร 555+ [30/08/2012 - 09:20:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 54
 • แจ้งลบ
    เติ้ล รักอุ้อิ้ม ครับ รักมากมากเลย
    เติ้ล [30/08/2012 - 09:19:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 53
 • แจ้งลบ
    ปุ้นรักอุ้ม
    ปุ้น [30/08/2012 - 09:19:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 52
 • แจ้งลบ
    รักรวงข้าวคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
    น๊อตเทพ [30/08/2012 - 09:18:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 51
 • แจ้งลบ
    รักแป๋มใครเห็นข้อความนี้บอกเเป๋ม
    จีน [30/08/2012 - 09:18:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 50
 • แจ้งลบ
    123456789++++-----
    ro 89 [30/08/2012 - 09:18:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 49
 • แจ้งลบ
    นนรักดรีมคราบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
    นน [30/08/2012 - 09:17:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 48
 • แจ้งลบ
    จักกระหรอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
    ดี [30/08/2012 - 09:17:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 47
 • แจ้งลบ
    สุดเท้คราบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
    ปืน [30/08/2012 - 09:16:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 46
 • แจ้งลบ
    pbpbpbpbpbpbpbp

    จี เอ็ม [30/08/2012 - 09:16:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 45
 • แจ้งลบ
    5555555555555555555555555555555555+แม่งจี้วะ
    ตั้มนะจะอีกแว้ว [30/08/2012 - 09:16:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 44
 • แจ้งลบ
    รักแป๋มมากกาฟ
    จีนรักแป๋ม [30/08/2012 - 09:15:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    เล่นทำไมไอ้ปืน
    ปุ้น [30/08/2012 - 09:14:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    ดอเวรนะจะ


    ตั้มนะจะ [30/08/2012 - 09:14:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    เก่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 555-
    นิก รัก เเพร [30/08/2012 - 09:14:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    ดีมากคะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
    ดรีม [30/08/2012 - 09:13:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    เล่นทำ.....
    ปุ้น [30/08/2012 - 09:13:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    พ่อตายหรอ
    ปุ้น [30/08/2012 - 09:12:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    หรอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยว่ะ
    กฤษณะ [30/08/2012 - 09:11:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    ดีคราบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
    นน [30/08/2012 - 09:09:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    ด่าเขาทำไมครับ
  เขาอุตส่าห์นำสาระดีๆมาให้อ่าน
    ความลับ [30/08/2012 - 07:48:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    สัตว์ไหนเขียนบลอกนี้ขึ้นมาพ่อมึงตายโหง ห่า เหี้ยยยยยยยยย
    เคี้ยงและคัดและค้อย [16/08/2012 - 15:24:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    ตายๆ
    แก้ว and แป้น [16/08/2012 - 15:19:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    แก้ว ด่ากันไมวะ หล่อ
    แก้วหล่อ [16/08/2012 - 15:19:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    อยากให้ไอต่อตาย
    ต๊ะทีหร่อ ห่อเตี้ย [16/08/2012 - 15:09:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    okp9hvp lhhvpsoyf
    kiang oluay and boy bua beer [16/08/2012 - 14:55:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????กะหล่ำอัปรีย์เขียนความคิดเห็นที่28
    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ษ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [16/08/2012 - 14:51:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    ด่ากันทำไมครับ เขาให้ความรู้ แต่ดันมาด่ากัน
    ???? [15/08/2012 - 14:24:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    i love you diana marie fox
    pankon puhklang [15/08/2012 - 14:17:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    แม่มึงตายแม่ยายมึงสิ้นไอสัตว์เขียนเหี้ยไรเมิงสัตว์
    เคี้ยง คัด ค้อย [15/08/2012 - 14:00:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    เหี้ยภู่กลาง อังโชติพันธ์ุ
    น้อย ออย เชอร์รี่ อังโชติพันธุ์เหี้ย [15/08/2012 - 13:49:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    โคตระเหี้ยเลยวะ
    ตัวเหี้ยหลังเขาเว้ย [15/08/2012 - 13:43:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    ดีๆๆ
    แมว [15/08/2012 - 09:35:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    ห่วย
    หมา [04/08/2012 - 14:23:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    ดีมากกกกกกกกกกกกก555+++++55555
    ่ัะี่ืัเัเิอิทดเาพ่เดเกแท [10/07/2012 - 08:33:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ข้อลเยอะเกินไป
    กรรณิการ์ [24/05/2012 - 13:25:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    ก้ออยากให้มีเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเยอะค่ะ
  ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ
    po no [28/03/2012 - 12:32:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    โดยภาพรวม ดี ครับ แต่ ต้องมีการจัดการกับระบบปัญหาต่างๆอีกมากมาย เช่น บัญญัติข้อกฏหมายต่างๆ และสิทธิของประชากรแต่ละประเทศ
    กรวินทร์ [13/03/2012 - 15:12:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    ควรจัดอบรมให้ความรู้กับคนไทยทุกคนได้เข้าใจเรื่องประชาคมอาเวียนอย่างจริงจัง เพราะนะวันนี้มีหลายคนที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลากรในหน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังไม่ทราบเลยว่าประชาคมอาเซียนคืออะไร มีประเทศใดเป็นสมาชิกบ้าง และประชาคมอาเซียนมีไปเพื่ออะไร
    นางเกศรา สุรวัลลภ [11/03/2012 - 11:30:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ดี
    1828 [01/03/2012 - 09:47:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ยา [01/03/2012 - 09:47:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    แล้วผลเสียทำไมไม่บอกมาบ้าง
    นาอีม [17/02/2012 - 11:21:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    คุณมีความพร้อมในการจัดการทรัพยากรภายในประเทศมาแค่ไหน
  คนในอนาคตจะมีงานทำหรืไม่
    123 [07/02/2012 - 21:18:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ดีมากครับ
    เปรม [07/02/2012 - 19:45:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    ดีมากได้ปประโยชน์มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    นิอัสมีน [16/01/2012 - 12:33:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    เราพร้อมหรือยังสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน...<ไม้ใหญ่จะยืนทะนงต้านแรงช้างสารอยู่ได้ก็ด้วยรากที่หยั่งลึกและแข็งแรง หากเราไม่รักษาไว้ความเป็นชาติไทยจะดำรงอยู่ได้อย่างไร>....
    sarada [15/01/2012 - 13:16:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    สุภาษิต เวียดนามกล่าวว่า...มิตรบ้านไกล้ ดีกว่าญาติบ้านไกล ... การรวมตัวกันของอาเซียน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้อาเซียนเราเข้มแข็งขึ้น มีอำนาจต่อรองในทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น ... แต่ข้อสำคัญคือเราต้องระมัดระวังอย่าให้ซ้ำรอยสหภาพยุโรป(EU) ต้องเรียนรู้ความล้มเหลวของเขา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเรา ต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) ของอาเซียนเราให้ออก แล้วเรามาช่วยกันสร้างโอกาสให้กับสังคมอาเซียนเรา...
    ครรชิต คนสัน [10/01/2012 - 12:22:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    เนื้อหาเยอะไป
    กิติธัช [19/12/2011 - 15:52:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    พ่องดิ
    อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ [09/12/2011 - 13:47:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
    jjjjjj [06/12/2011 - 19:00:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    สำหรับแรงงานไทย เสียเปรียบหลายด้าน
  อย่างค่าแรง ประเทศลาว กัมพูชา พม่า ถูกกว่าไทยเยอะ (สาเหตุหนึ่งที่จะทำให้แรงงานไทยตกงาน)
  เรื่องภาษา คนไทยอ่อนเรื่องภาษามาก ก็จะถูกประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แย่งงานไปเหมือนกัน
    AAA [05/12/2011 - 05:08:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    สมาชิกทุกประเทศได้ประโยชน์หมดแหละครับ/ หันมามองดูตัวเราว่ามีศักยภาพสู้เขาได้หรือเปล่า
    ธนธัส [23/11/2011 - 10:31:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ดีแล้วค่ะ
    ศศิวรรณ [31/07/2011 - 11:40:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ก้ดีเหมือนกันคับ
    เกรียงศักดิ์ สุขฉิม [25/07/2011 - 16:35:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ
    ลลิตา แกล้วทนงค์ [25/07/2011 - 16:32:42]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2561 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด